Läs senare

Sverige bland de minst likvärdiga

09 dec 2015

Utvecklingen att lärare i allt större utsträckning söker sig till socioekonomiskt starka skolor har pågått i åtminstone tio år. Det menar Anders ­Jakobsson, professor i naturvetenskapernas didaktik och pedagogik vid Malmö högskola, som i sin forskning gjort flera analyser av Pisa-resultaten.

— Det är en allvarlig utveckling eftersom det finns ett tydligt samband mellan lärarnas utbildning, deras behörighet och elevernas prestationer, säger han.

I Pisa-undersökningen 2012 genomfördes en enkät bland rektorer om deras möjligheter att rekrytera lärare. I nästan inget annat land hade socioekonomiska faktorer så stor betydelse som i Sverige.

Anders ­Jakobssons analys är att det fria skolvalet har möjliggjort en ökad uppdelning mellan lågpresterande och högpresterande skolor. Runt 2005—2006 började detta påverka lärarkåren.

— Lärare började söka sig bort från stigmatiserade skolor. Trots att vi forskare har talat om denna utveckling i tio år har skolmyndigheterna inte lyckats göra tillräckligt för att motverka utvecklingen, säger Anders Jakobsson.

Han anser att det behövs riktade satsningar för att få lärarna att stanna kvar på eller söka sig till skolor med tuffare förutsättningar. Ett sätt kan vara att styra fördelningen av karriärtjänsterna mot dessa skolor.

— Det behövs också en bra löneutveckling och en god tillgång till fortbildning. Lärarna måste få känna att de kan växa i sitt yrke även på dessa skolor, säger han.

ur Lärarförbundets Magasin