Läs senare

Sverigedemokraterna vill införa skoluniform

Hallå där, Stefan Jakobsson, skolpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, som fattat beslut på sina landsdagar om att arbeta för att införa skoluniformer i svenska skolan.

Vad innebär skoluniform? 

– En enhetlig klädsel anpassad efter land, kultur och väder. Det förekommer ju i ett flertal länder och kan se väldigt olika ut.
 

Varför vill Sverigedemokraterna införa det?

– För att se om en uniform kan minska mobbningen i skolan. En enhetlig klädsel kan minska hetsjakten på statusprylar och risken att bli utfryst på grund av sämre ekonomi. 
 

Partiledningen var emot beslutet. Vad tycker du själv om det?

– Det är en plåsterlösning. Personligen är jag benägen att gissa, innan vi undersökt det, att lösningen snarare ligger i att ge lärare stöd och ryggrad att stämma i bäcken och ändra attityden i grunden. 
 

Men skulle det minska risken för mobbning?

– Vi besökte en katolsk skola i London. Där fick eleverna inte ha något synligt som särskilde dem, såsom smycken, färgat hår eller speciella skor. Men deras erfarenheter var att det inte räckte för att motverka mobbning, utan det är attityden som måste förändras. 
 

Inget som särskiljer, säger du. Hur ser du på de som bär slöja, skulle man kunna göra det till skoluniform?

– På den engelska skolan fick ingen ha religiösa föremål på sig. Men jag vill inte uttala mig i sak om hur det skulle kunna se ut här än.
 

Skulle skoluniformerna vara finansierade med offentliga medel, med tanke på att den svenska skolan ska vara avgiftsfri?

– Det är en fråga som vår arbetsgrupp ska behandla. Den består av kunniga och erfarna människor inom olika skolområden som får i uppgift att titta på erfarenheter från andra länder och väga för- och nackdelar mot varandra. Sedan tar de fram ett förslag baserat på erfarenhet och kunskap. 
 

Hur skulle en sån här förändring genomföras?

– Först bör det vara ett pilotprojekt på frivilliga skolor. Jag kan tänka mig att exempelvis kanske Engelska skolan skulle kunna vara en sådan. I många engelska kolonier har de skoluniform. Sedan ska vi analysera resultatet. Det är också en fråga som kräver en bred politisk uppslutning och vi behöver lyssna in alla berörda, inklusive lärarfacken.

ur Lärarförbundets Magasin