Läs senare

Sveriges elevråd: ”Kommer aldrig tillåta skolan vara en otrygg arbetsplats”

KRÄNKNINGARAtt barn- och elevombudet valde att ta ”soffincidenten” vidare till Högsta domstolen fick Roger Haddad (L) att se rött.
Nu bemöter Sveriges elevråd den hårda kritiken från Liberalerna.
– BEO är väldigt viktigt med tanke på de stora problemen med trygghet, kränkningar och mobbning i skolan, säger Leo Gerdén, ordförande för Sveriges elevråd.

av Hampus Hagman
09 aug 2019
09 aug 2019
Sveriges elevråd: ”Kommer aldrig tillåta skolan vara en otrygg arbetsplats”
Leo Gerdén, ordförande för Sveriges elevråd rider ut till försvar efter kritiken mot BEO. Foto: TT, Sveriges elevråd

Roger Haddad, skolpolitisk talesperson för Liberalerna, riktade skarp kritik mot Skolinspektionens barn- och elevombud efter beskedet att de valt att pröva ett fall i Högsta domstolen.

”Det är obegripligt att en kommun ska betala 10 000 kronor till en elev som inte har lyssnat på en lärares uppmaning. Vad håller BEO egentligen på med? På vilket sätt ökar detta respekten och tilliten för Sveriges lärare? När ska BEO sluta motarbeta lärare och skolpersonal som inom skollagens ramar ingriper mot stöket?”, skrev bland annat Haddad i debattartikeln i Aftonbladet och fortsatte trycka på att BEO borde läggas ner omgående.

Enligt Sveriges elevråd  ett ”väldigt olämpligt agerande” av Haddad – som riksdagsledamot och vice ordförande i utbildningsutskottet. Debatten tycker de dessutom har varit snedvriden och menar att Haddad inte är insatt i fallet.

– Det handlar om en elev i årskurs 8 som har särskilda behov och det finns en handlingsplan hur man ska bemöta den här eleven, bland annat att inte ingripa fysisk vilket den här läraren gjorde. Varken skolan eller huvudmannen valde att agera, och då både tingsrätt och hovrätt såg omständigheterna som oklara så vore det närmast tjänstefel av BEO att inte ansöka om prövningstillstånd i Högsta domstolen, säger Leo Gerdén, ordförande i Sveriges elevråd.

Liberalerna vill lägga ner BEO, vad anser ni om det?

– Det är vår grundläggande rätt att slippa kränkningar på vår arbetsplats, inte minst en rättighet som bekräftas när barnkonventionen nästa år blir lag.  Vi har problem med trygghet och studiero, kränkningar och mobbning. En av sju i årskurs 9 är otrygga, närmare 60 000 elever mobbas regelbundet och väldigt mycket av det sker i skolan.

– BEO är väldigt viktigt om inte skolan eller huvudmannen agerar, så har man fortfarande möjlighet att gå vidare dit. Att lägga ner BEO är ett kontraproduktivt symbolförslag. Skolan är för väldigt många en otrygg arbetsplats, och det tänker inte vi tillåta det vara.

Kan det behövas något liknande ombud för lärarnas sida, för att stärka deras auktoritet och på så sätt främja trygghet och studiero?

– Lärare har mandat att ingripa fysiskt om en elev riskerar att skada en lärare till exempel, det stödet finns redan i dag för lärare. Det finns fackorganisationer på ett annat sätt som kan stötta lärare, än vad det finns för elever.

Vad ser ni för andra konkreta åtgärder som behövs?

– Elever som kräver särskilda behov måste ha rätt att få det. Kommun efter kommun skär ner på skolan när vi behöver fler lärare – behöriga lärare som kan möta oss i klassrummet. Speciallärare som kan jobba med de elever som behöver det. Kuratorer och skolpsykologer som vi kan vända oss till när vi mår dåligt och kan jobba med de här spänningarna mellan elever och lärare. Vi behöver en nolltolerans mot diskrimineringar och kränkningar i skolan. Alla händelser ska tas på största allvar.

Sveriges elevråd vädjar också till Roger Haddad att sätta sig ner tillsammans och diskutera skolans verkliga utmaningar.

– Vi behöver ett mognare samtal i skoldebatten, säger Leo Gerdén.

Sveriges elevråd är landets största elevorganisation på grundskolan med över 11 000 medlemmar.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin