Läs senare

Sveriges lärarkår bland de äldsta i OECD

Sverige har en åldrande lärarkår, även med internationella mått mätt. Fyra av tio lärare är över 50 år. Det framgår av OECD:s rapport Education at a Glance.

24 nov 2015

OECD:s årliga rapport Education at a Glance publicerades på tisdagen. Den visar att 39 procent av Sveriges grundlärare är över 50 år. Det placerar oss på en femteplats i åldersligan, en bra bit över OECD-snittet på knappa 31 procent. Ser man till hur stor andel som är över 60 år toppar svenska grundlärare. 15 procent finns i det åldersspannet.

Allra flest 50-plussare har Italien (57 procent), Grekland (49 procent) och Tyskland (45 procent) medan länder som Turkiet, Brasilien och Sydkorea har en betydligt lägre andel äldre lärare i grundskolans yngre åldrar (se tabell nedan). 

Flest unga grundlärare – under 30 år – har Storbritannien. 29 procent av lärarna återfinns i det åldersspannet, jämfört med 6 procent av de svenska grundlärare.

Även i högstadiet och på gymnasiet har Sverige en hög andel lärare över 50 år, men där är det vanligare att det ser ut på liknande sätt i andra OECD-länder. 

40 procent av Sveriges högstadielärare är 50 år eller äldre, en åttondeplats inom OECD. Bland gymnasielärare är motsvarande siffra 43 procent vilket ger en tiondeplats på listan över OECD:s äldsta lärare. 

Lärarbristen

Land Andel grundlärare över 50 år
Italien 56,6
Grekland 48,5
Tyskland 44,7
Nya Zeeland 39,4
Sverige 39,3
Colombia 38,8
Estland 38,0
Österrike 36,8
Nederländerna 36,5
Lettland 36,0
Island 35,8
Schweiz 35,0
Portugal 34,1
Ungern 34,0
Norge 33,2
Spanien 32,7
Japan 31,4
USA 31,3
Tjeckien 31,1
OECD-snittet 30,7
Indonesien 30,3
Finland 29,9
Chile 27,7
Slovenien 27,2
Slovakien 26,8
Kanada 26,0
Frankrike 24,5
Polen 23,1
Irland 22,4
Belgien 21,6
Israel 21,2
Luxemburg 19,4
Kina 16,6
Storbritannien 16,0
Sydkorea 15,8
Brasilien 14,7
Turkiet 11,8

Källa: OECD, Education at a Glance, 2015. Siffrorna gäller 2013. Länder som saknas i listan saknar uppgifter.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin