Läs senare

Sveriges supernanny är – en disputerad lärare

BarnuppfostranHallå där! Anna-Karin Wyndhamn, gymnasielärare i grunden och doktor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet, som är programledare för TV 3:s nya program Supernanny Sverige.

av Stefan Helte
15 Sep 2017
15 Sep 2017
Anna Karin Wyndhamn.

Vad gör du som supernanny?

– Jag tror att föräldrarna i familjerna har sökt till programmet för att det är stökigt och kaotiskt hemma och för att de vill få verktyg för att barnen ska lyda. Men så enkelt är det ju inte. Problemen har ofta med föräldrarnas sätt att vara. Med min bakgrund som lärare och disputerad i pedagogiskt arbete försöker jag hjälpa föräldrarna att förstå varför de inte får igenom sin vilja och tipsa om vad de kan göra åt det.

Varför blev just du tillfrågad?

– Det har jag också undrat, först trodde jag att de hade ringt fel. Men produktionsbolaget sökte någon som kan tala om för folk när de gör fel och få dem att ta till sig av det. Sådana frågor har jag arbetat med. Och jag tänkte att det vore korkat att ta inte ta en sådan här chans att prata pedagogik också utanför den akademiska världen.

Vad är ditt huvudbudskap till föräldrarna?

– Att de ska vara klara över att föräldrar och barn har skilda roller. Att vara förälder är att vara den vägledande och strukturerade parten i den relationen, i kraft av den erfarenhet och kunskap man har. Föräldern ska inte ställa sig bredvid och titta på, utan greppa föräldrarollen och utgöra ramen för barnet och barnens tillvaro.

Vad är skillnaden mot den brittiska förlagan, som fick kritik för att vara för hård mot barnen?

– Jag ägnar mig inte åt att disciplinera eller korrigera barn, utan det handlar om att få till en fungerande relation mellan barn och vuxna och att man ska vara tydligare i föräldrarollen.

Vad kan lärare ta till sig av detta?

– Jag är en tillskyndare av tydliga och instruerande lärare, som inte ber om ursäkt för att de är lärare och förmedlare av kunskapen. Det handlar inte om katederundervisning eller återgång till en auktoritär lärarroll. Men det är lika viktigt med lärare som är tydliga om vilka premisser som gäller i klassrummet som det är med tydliga föräldrar i familjen.

Du har själv små barn. Hur har ni det i familjen?

– Bra, men vi har också våra strider. Att vara förälder är mycket roligare och mycket svårare än vad man kunde föreställa sig.

 

ur Lärarförbundets Magasin