Läs senare

”Systemfel” i samverkan mellan förskola och BVC

HälsaDet råder stora brister i samverkan mellan förskolan och BVC kring hälsovården för barn i förskolan, enligt en landsomfattande undersökning.
”Undersökningen bekräftar brister som bottnar i ett allvarligt systemfel”, säger Ingrid Engdahl, förskollärare och docent.

av Sten Feldreich
25 feb 2019
25 feb 2019

Genom skollagen har alla barn från sex års ålder rätt till hälsovård inom elevhälsan, vars uppdrag är att främja och stödja elevens utveckling. Motsvarande, lagstadgad hälsovård för barn i förskolan saknas.

Ingrid Engdahl, förskollärare och docent.

– Detta är anmärkningsvärt, eftersom de allra flesta barn går i förskolan i dag, säger Ingrid Engdahl, representant för frivilligorganisationen OMEP som gjort undersökningen. OMEP grundades 1948 i syfte att ge barn i åldrarna 0–8 år rätt förutsättningar för en god uppväxt.

Rapporten visar att avsaknaden av en tydlig reglering kring förskolebarns hälsa lett till ett stort glapp i samarbetet mellan förskola och BVC.

– Systematisk och strukturerad samverkan är mycket ovanlig och förekommer nästan inte alls i de flesta av de kommuner vi tittat på. Det är ett svek mot barnen och samtidigt ett stort slöseri med skattemedel, påpekar hon.

Nästa steg är att göra politiker, myndigheter och föräldrar medvetna om missförhållandet som råder.

– Huvudmän, kommuner, landsting och privata utövare måste utveckla samverkansformer som ger förskolebarn rätt till en jämlik, likvärdig och rättvis hälsovård, säger Ingrid Engdahl.

ur Lärarförbundets Magasin