Läs senare

Ta ansvar för framtiden och satsa på fritids

DebattFritidshemmen utvecklar eleverna sociala kompetens, initiativförmåga och kreativitet. På många håll har de en viktig roll i nyanlända elevers integration. Nu måste regeringen införa ett riktmärke för elevgruppernas storlek, skriver Johanna Jaara Åstrand, Line Isaksson och Mikael Andersson.

Om debattörerna

Johanna Jaara Åstrand

Lärarförbundets ordförande

 

Line Isaksson

Lärare i fritidshem och ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse

Mikael Andersson

Lärare i fritidshem och  ordförande i Lärarförbundets referensorgan för fritidspedagogik

I samhällsdebatten är det enkelt att stirra sig blind på kunskapskurvor, PISA- mätningar och betygsstatistik i skolorna. Det är bra underlag för politisk retorik och enkelt för föräldrar att ta till sig och förstå. Det är också viktiga mått att ha koll på, men säger det allt?

Vad är det egentligen som ligger bakom all statistik och vad innebär det för den verksamhet där unga får chans att utveckla de egenskaper som är svårare att mäta men som näringslivet skriker efter: social kompetens, kreativitet, företagsamhet och initiativförmåga. De färdigheter som får gro och utvecklas på Sveriges fritidshem.

Fritidshemmen är populära och uppskattade av både barn och föräldrar. Antalet inskrivna elever närmar sig med rask takt en halv miljon och de yngre barnen tillbringar ofta mer än halva skoldagen i fritidshemmet. Ändå är det många som inte känner till fritidshemmens uppdrag.

Bild: Colourbox

De centrala förmågor som utvecklas i den fritidspedagogiska verksamheten är viktiga för elevens möjligheter att nå skolans kunskapsmål, men det handlar även om förmågor som kommer att ha stor betydelse när de senare ska ut i arbetslivet. Fritidshemmen har på många ställen en central roll för nyanlända elevers integration, där eleverna genom lek och språkstödjande arbete får utveckla sina kunskaper i svenska språket i samspel med andra.

Den 9:e maj firas Fritidshemmens dag runtom i Sverige. I år sammanfaller denna dag också med EU:s Europadag. EU har identifierat åtta nyckelkompetenser som är avgörande för att kunna leva och utvecklas i en globaliserad värld. Alla dessa  kompetenser, däribland just social kompetens, initiativförmåga och företagaranda, får utvecklas på Sveriges fritidshem. Där sker med andra ord en för samhället otroligt viktig verksamhet med stolta, utbildade och engagerade lärare i bräschen.

Fritidshemmets värdefulla verksamhet och stora potential är ett faktum, dessvärre är det också ett faktum att denna verksamhet är underprioriterad. Varenda människa som sätter sin fot i ett fritidshem kan se vilken otroligt viktig roll de har för elevernas utveckling. Varenda människa kan också se att det inte är tack vare lärarnas förutsättningar – det är trots lärarnas förutsättningar.

Idag går det i snitt 40,3 elever per avdelning, jämfört med 24,1 elever för 20 år sedan.

Stora grupper, dåligt med tid till planering, samarbete och utveckling och för få lärarkollegor sätter hårt tryck på lärare i fritidshem. Idag går det i snitt 40,3 elever per avdelning, jämfört med 24,1 elever för 20 år sedan. De stora elevgrupperna går så klart ut över både barnens trygghet och lärande, lärarnas arbetsmiljö och kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. För att vända denna trend och kvalitetssäkra fritidshemmens verksamhet överallt krävs mer politisk vilja.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Nu måste regeringen införa ett riktmärke för elevgruppernas storlek. Skolor och friskolor måste prioritera fritidshemmen, både vad gäller resurser och och i det systematiska kvalitetsarbetet. Värna och uppvärdera det uppdrag som lärare i fritidshem måste har, säkra att det finns tid till planering och utveckling av elevernas hela dag.

Så blir fritidshemmen den plats för utveckling av sociala förmågor, integration, identitet och lärande där Sveriges framtida förmågor får växa. Att satsa på fritidshemmen är att ta ansvar för framtiden.

ur Lärarförbundets Magasin