Läs senare

Ta ditt ansvar för betygsättningen, Anna Ekström

DebattTrots varningar från lärare, elever och forskare har regeringen nu beslutat att öka de nationella provens betydelse för betygsättningen. Det hade varit klokare att avstå. Nu måste gymnasie- och kunskapsminister Anna Ekström ta ansvar för att mildra de negativa effekterna, skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

14 Sep 2017

Om debattören

Johanna Jaara Åstrand

Förbundsordförande

Lärarförbundet

Regeringen har idag beslutat att digitalisera de nationella proven i skolan. Det är välkommet. Samtidigt ökar regeringen provens tyngd för elevernas betyg. De ska i fortsättningen ”särskilt beaktas” vid betygsättningen.

Det är bekymmersamt att gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström inte har lyssnat till den kritik som riktats mot förslaget. Lärarförbundet menar att betyg ska sättas i relation till kunskapskraven och betyget ska återspegla elevens samlade kunskaper.  De består av så mycket mer än vad som kan mätas i ett nationellt prov, vilket lärare, elever och forskare har framhållit i debatten.

Det är begripligt att regeringen vill komma åt den så kallade betygsinflationen – systematiska skillnader på skolor mellan nationella provresultat och slutbetyg. Men att generalisera och skuldbelägga tiotusentals lärare för att medvetet sätta för höga betyg, är ett slag mot lärarnas professionella kompetens och integritet.

Illustration: Colourbox

Risken är nu stor att dagsform och skickligheten i att klara skriftliga prov blir det viktiga. Några få provtimmar blir det som avgör. Det riskerar att bli både orättvist och sätta en enorm press på eleverna. Det finns forskning som visar att minst en fjärdedel av eleverna idag får fel provbetyg i förhållande till sina kunskaper.

Lärarförbundet hade önskat större tillit till lärares förmåga att under längre tid och med en större bredd av olika examinationsformer bedöma elevernas kunskaper. Risken är nu att lärare kan komma att sätta betyg enbart utifrån resultaten på de nationella proven eftersom de då vet att de inte kan bli ifrågasatta.

Anna Ekström menar att de negativa effekter som vi varnat för kommer att kunna hanteras. Vi hoppas verkligen att ministern kommer ta ansvar för att så sker.

Risken är nu stor att dagsform och skickligheten i att klara skriftliga prov blir det viktiga.

Regeringen borde snarast ge i uppdrag till Skolverket att utveckla modellen med så kallad professionell sambedömning. Det vill säga att flera lärare tillsammans bedömer elevernas kunskaper när betygen ska sättas. På så sätt ges ökad rättssäkerhet för eleverna och en kontinuerlig utveckling av bedömarkompetensen hos lärarna.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Detta skulle något balansera beslutet om att öka betydelsen av de nationella proven. Självfallet måste Anna Ekström också se till att beslutet utvärderas och följs upp noga så att omprövning kan ske i ett senare skede.

När de nationella proven infördes var motivet att stödja snarare än att styra betygssättningen. Det måste regeringen hålla fast vid och lova Sveriges lärare att den här reformen genomförs så ansvarsfullt som möjligt. Vi förväntar oss att regeringen är tydlig med att syftet med reformen enbart är att komma åt den så kallade betygsinflationen.

Syftet med skolan får inte bli att eleverna ska lära sig det som kommer på proven. Skolan ska lära för livet.

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin