Läs senare

Ta inte partipolitisk ställning inför eleverna, Linton

ReplikAlla lärare måste lägga sina personliga åsikter åt sidan i sin yrkesutövning och upprätthålla partipolitisk neutralitet i klassrummet, skriver Stefan Jakobsson, skolpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, som svar till Olle Linton.

16 aug 2018

Om debattören

Stefan Jakobsson (SD)

Skolpolitisk talesperson och riksdagsledamot

Olle Linton hävdar att skolan så här i valtider ska agera som makthavarnas kampanjorganisation. På annat sätt kan man inte tolka hans åsikt att lärare i samtliga ämnen – alltså även slöjd, matematik och idrott – ska lägga undervisningstid på att framställa ett oppositionsparti i negativ dager.

Lärare i samhällsorienterande ämnen ska givetvis på ett neutralt och sakligt sätt informera sina elever om alla partier i riksdagen. Men klarar Olle Linton själv av att upprätthålla partipolitisk neutralitet i klassrummet, när han så oförblommerat tar partipolitisk ställning? Kan föräldrar som själva sympatiserar med Sverigedemokraterna skicka sina barn till hans lektioner i trygg förvissning att inte bli svartmålade på lektionstid?

Låt oss titta närmare på påståendet att Sverigedemokraterna skulle ha ”nazistiska rötter”. Den diskussionen brukar landa i att partiet i sin mycket tidiga historia, när Lintons elever inte var födda, hade en revisor med mycket tvivelaktigt förflutet. Men inte i något åsiktsdokument kan fascism, nazism eller antisemitism beläggas. Däremot har medlemmar som uppvisat sådana tendenser systematiskt uteslutits.

Sverigedemokraterna är idag riksdagens mest Israelvänliga parti, och vi har många anhängare med judiska rötter som är oroliga för sin framtid i Sverige. Dessutom växer partiet lavinartat bland utlandsfödda.

Kan föräldrar som sympatiserar med Sverigedemokraterna skicka sina barn till hans lektioner i trygg förvissning att inte bli svartmålade på lektionstid?

Olle Linton oroar sig för att ”det Sverige vi känt” håller på att försvinna och på den punkten håller jag med honom, låt vara från en annan synvinkel. Som socialkonservativt parti vill Sverigedemokraterna just bevara vårt demokratiska, pluralistiska, jämställda och toleranta samhälle. Men den som följer nyhetsflödet ser ju något helt annat, nämligen kriminalitet bortom polisens kontroll, tilltagande islamisering, intolerans och rent kvinnoförtryck.

Jag delar också Lintons uppfattning att vi står inför ett ödesval. Just nu är vi inne i en process med snabba demografiska förändringar och tilltagande segregation, detta är påtagligt inte minst i skolans värld. Vill vi fortsätta på den inslagna vägen finns det sju riksdagspartier att välja bland. Vill man däremot se en stram migrationspolitik och ett antal reformer som höjer lärarens status och bidrar till arbetsro i skolan, finns bara ett alternativ. Och det är Sverigedemokraterna.

Med detta sagt förväntar jag mig att lärare som föredrar Sverigedemokraterna är professionella nog att lägga sina personliga åsikter åt sidan i sin yrkesutövning. Och det gäller förstås alla andra också.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin