Läs senare

Ta ställning mot nazism och för människovärdet, lärare

DebattI år finns högerextrema på Bok och Biblioteksmässan och nazister har fått tillstånd att demonstrera den 30 september. Vi uppmanar våra medlemmar att stå upp mot de krafter som hotar demokratin, skriver Elisabet Mossberg, ordförande för Lärarförbundet Göteborg.

29 sep 2017

Om debattören

Elisabet Mossberg
Ordförande Lärarförbundet Göteborg

Bakom debattartikeln står hela styrelsen Lärarförbundet Göteborg.

Lärarförbundet värnar alla människors lika värde och rättigheter och vi står upp för jämställdhet, solidaritet och demokrati. Som lärare är det en stor del av vårt uppdrag att förmedla dessa värderingar, vårt samhälles värdegrund, till våra barn och elever.

Tillsammans med våra fackliga kamrater i TCO Göteborg; Fackförbundet ST, Polisförbundet, Unionen, Vision och Vårdförbundet; manifesterar vi vårt ställningstagande med #sägNEJtillnazismen.

TCO Göteborg vill att medlemmar tar chansen att diskutera och väcka frågan om fackförbundens grundläggande värderingar. De värderingarna, som nazister vill bekämpa, handlar om människors lika värde och rättigheter, jämställdhet, solidaritet och demokrati. Detta är grundläggande värderingar sedan TCO bildades 1944.

Två fredliga manifestationer

Lärarförbundet Göteborg deltar i två fredliga manifestationer under helgen:

Manifestation för öppenhet och demokrati, kl 17:15-18:00 på Gustav Adolfs Torg, arrangör S, M, MP, V, L och KD

Inga Nazister i Göteborg, kl 11-13 på Heden, arrangör Göteborgs Antifascistiska front

Vi inom Lärarförbundet i Göteborg tycker att vi har ytterligare en stolt tradition att förvalta i och med att Lärarförbundets föregångare inom folkskollärarorganisationerna var tidigt ute med att ta avstånd från nazismen under 30- och 40-talet. Folkskollärarinnorna, i synnerhet, var de som gick i bräschen för motståndet. Vi har i alla år stått upp emot rörelser som inte respekterar mänskliga rättigheter och det är vi stolta över.

I Lärarförbundets stadgar slår vi fast att ”Vi tar avstånd från alla former av kränkningar och diskriminering och strävar efter att motverka ett segregerat samhälle”. Nazismen står för en elitism som grundar sig i odemokratiska och rasistiska föreställningar. Detta kan vi aldrig acceptera vare sig som facklig organisation eller som lärare med ansvar för barns demokratiska fostran.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Nordiska motståndsrörelsen har beviljats tillstånd att demonstrera på Göteborgs gator den 30 september. Därmed samlar vi oss den här helgen för att öppet manifestera vår värdegrund och visa vårt avståndstagande mot nazismen. Men det är viktigt att påpeka att vårt arbete för alla människors lika värde manifesterar sig varje dag, i vårt dagliga arbete i alla skolformer.

Lärarförbundet Göteborg värnar om och verkar för den värdegrund vårt samhälle vilar på och tar därför ställning mot nazism. Vi uppmanar våra medlemmar att göra detsamma och anser att det är av största vikt att det ges möjligheter att stå upp mot de krafter som hotar vår demokrati och de värden vi har kämpat och fortfarande kämpar för.

ur Lärarförbundets Magasin