Läs senare

Tabell: Politikernas betyg – ämne för ämne

Här kan du själv kolla vad politikerna hade för betyg i olika ämnen.

28 Nov 2012

 

Grafik: Lotta Holmström

De fem politiker som har kursbetyg (betygsskalan IG-MVG) står med i tabellen men där redovisar vi bara det omräknade snittbetyget. De finns alltså inte med i betygssnitten per ämne som du kan se i betyget här till höger. Där har vi bara tagit med ämnen som minst tio politiker läst.

Om du skulle upptäcka någon felaktighet i datat, kontakta oss gärna.

Så gjorde vi

  • Lärarnas tidning har begärt ut gymnasiebetyg från samtliga ministrar, partiledare samt kommunstyrelsens ordförande i landets 20 största kommuner.
  • Vi har valt att räkna med samtliga betyg i snittvärdet, inklusive idrott som vissa år fått väljas bort.
  • Alla snittbetyg är omräknade till sifferbetyg 1—5 enligt Skolverkets och Högskoleverkets omräkningstabeller.

ur Lärarförbundets Magasin