Läs senare

Täbyskola tog krafttag mot intolerans

VärdegrundMilstensskolan i Täby storsatsar på värdegrundsarbetet med teman, föreläsningar och studiebesök efter att ha fått ett stipendium. En termin in i projektet ser läraren Carin Thörnqvist positiva förändringar i elevernas attityd och engagemang.

av Lotta Holmström
10 jan 2018
10 jan 2018
Carin Thörnqvist, Milstensskolan.

Svenskläraren Carin Thörnqvist berättar att diskussionerna om en satsning på ett förebyggande arbete mot intolerans, främlingsfientlighet och rasism var i full gång i kollegiet när de upptäckte möjligheten att söka stipendiepengar för projektet.

– Vi hade märkt en förändring i hur eleverna pratade – det förekom att de skyllde saker som hände i samhället på olika folkgrupper. Det är en obehaglig utveckling och visar en stor okunskap. Vi lärare märkte också att vi fastnade i diskussionerna och inte kom vidare. Vi behövde fortbildning i hur vi skulle bemöta detta, berättar hon.

De sökte och fick 55 000 kronor från Lärarstiftelsens stipendium för innovativt lärande.

– Det var helt fantastiskt. Då bestämde vi oss för att bjuda in föreläsare som kunde ge olika perspektiv.

Först ut var Margit Silberstein, andra generationens överlevare från Förintelsen, som beskrev vad hon upplevt.

– Det var en väldigt gripande föreläsning och ett fint möte med eleverna, säger Carin Thörnqvist.

Under höstterminen arbetade eleverna med teman om andra världskriget, hade ett öppet hus där de visade sina arbeten, besökte en utställning om normer och förföljelse av homosexuella i andra länder på Etnografiska museet och en om hatbrott på Polismuseet i Stockholm. Brottsförebyggande rådet, fältassistenterna i Täby och Röda korset har kommit och hållit i föreläsningar och workshops.

Elevernas handavtryck, en del av höstens utställning under temaarbetet mot rasism och främlingsfientlighet. Foto: Carin Thörnqvist
Eleverna tryckte upp t-shirtar och visade upp under öppet hus. Foto: Carin Thörnqvist
Foto: Carin Thörnqvist

Hela läsåret använder Milstensskolan metoden sokratiska samtal, icke-värderande samtal som belyser elevernas tankar och åsikter.

Vårterminen inleddes med en fortbildningsdag om rasism med praktiska övningar för hela skolans personal – inte bara lärarna – med Forum för levande historia.

– Det är viktigt att alla är med. De här tankarna måste genomsyra hela verksamheten, säger Carin Thörnqvist.

Därför är även vårdnadshavarna involverade, och det har tagits väl emot. Senare i veckan ska eleverna få träffa Jovan och Dina Rajs, överlevare från Förintelsen. Inför det mötet har skolan ordnat en kvällsföreläsning så att föräldrarna kan få ta del av deras berättelse.

– Vi är övertygade om att det är väldigt viktigt att ha vårdnadshavarna med oss, och intresset för att komma och lyssna har varit stort. Vi måste göra det här arbetet tillsammans. Om de vet vad vi har pratat om i skolan kan de köra samma linje. Visst kan det finnas föräldrar som kanske inte har våra åsikter och tankar, men här finns en möjlighet till diskussion och möte.

Hur har eleverna tagit emot projektet?

– De tycker att det är jätteintressant. En utvärdering visar att många verkligen har börjat förstå vad som hände under andra världskriget, vad som sker idag och att de börjat fördjupa sig i frågorna.

Milstensskolan har en ganska låg andel utlandsfödda elever. Kan det spela in när elever börjar ha fördomar mot dem som är annorlunda?

– Så kan det säkert vara, även om vi har elever från till exempel Afghanistan. Men det är över lag väldigt segregerat i hela Stockholmsområdet. Det var något vi pratade om på fortbildningen med Forum för levande historia – vad den största orsaken till rasism är. Vi talade om samhällsstrukturer och att om vi inte möts så känner vi inte varandra och då kan sådant börja gro, säger Carin Thörnqvist.

Projektet löper läsåret ut, sedan ska det utvärderas. Men Carin Thörnqvist är säker på att arbetet mot främlingsfientlighet och intolerans kommer fortlöpa. Hon har märkt att det inte längre fälls några nedsättande kommentarer om folk från andra kulturer.

– Eleverna har fått ett större intresse för historia och samhälle, de är mer engagerade. Jag tror vi har sått frön – ju mer kunskap de får desto mer nyfikna blir de. Vi har fantastiska elever och deras förhållningssätt kan i sin tur sprida ringar på vattnet i deras sociala sammanhang, säger Carin Thörnqvist.

ur Lärarförbundets Magasin