Läs senare

Tafsande lärare blir av med legitimationen

Läraren är dömd för sexuellt ofredande för att flera gånger ha tafsat på en av sina elever. Nu fråntas han sin legitimation av Lärarnas ansvarsnämnd.

16 jun 2015

Den 60-årige läraren har dömts till villkorlig dom med 50 dagsböter för sexuellt ofredande av både Malmö tingsrätt och Hovrätten över Skåne och Blekinge.
 

Mannen ska enligt domarna ha förgripit sig sexuellt vid tre tillfällen på en av sina kvinnliga elever på gymnasieskolan. Han ska ha tagit henne på låret och brösten och tryckt upp eleven mot väggen och försökt kyssa henne. Två av dessa övergrepp ska ha skett på skolan och ett i mannens bil, under förevändning att de skulle kunna prata ostört om prov och betyg.
 

Läraren förnekar att han har förgripit sig på sin elev. Han hävdar att flickan och hennes pojkvän planerade att få bort honom, så att en vikarie skulle sättas in och hon därmed skulle kunna få godkända betyg.

Tingsrätt och hovrätt bedömer att elevens berättelse är trovärdig. Den styrks dessutom av vittnen och en ljudfil hon spelade in vid ett av mötena med läraren. 
 

Lärarnas ansvarsnämnd finner ingen anledning att ifrågasätta domarna och beslutar därför att lärarens legitimation ska återkallas.
 

Det är bara allvarliga brott som grova våldsbrott, sexualbrott och narkotikabrott som ska leda till återkallelse av legitimationen, enligt förarbetena till skollagen. Men om brottet riktar sig mot elever eller barn ska detta kunna vägas in i bedömningen. Därför kan lärarens lämplighet ifrågasättas i detta fall, skriver Lärarnas ansvarsnämnd i sitt beslut.
 

Mannen sa upp sig från sitt arbete som lärare på skolan efter hovrättens dom.

Ovanligt med indragen legitimation

  • Sedan den första juli 2011 kan legitimerade lärare varnas eller få sin legitimation återkallad efter yrkande av Skolinspektionen och beslut av Lärarnas ansvarsnämnd.
  • Skolinspektionen har hittills yrkat återkallelse av legitimation för fyra lärare och yrkat varning för sju lärare.
  • Lärarnas ansvarsnämnd har beslutat om återkallelse av legitimation för tre lärare. Ett av besluten har överklagats till Förvaltningsrätten, ett har vunnit laga kraft och ett har inte vunnit laga kraft än (beslutet ovan). Ett av yrkandena från Skolinspektionen har ännu inte prövats av nämnden. 

Lärare varnas för elevfilmning och linjalslag

Vid sitt senaste sammanträde varnade Lärarnas ansvarsnämnd också två lärare:
  • En lärare i Örebro varnas för att han under fyra minuter filmade en tolvårig elev som fick ett vredesutbrott. Läraren har förklarat att han ville dokumentera elevens uppträdande. Senare har läraren medgett att filmningen var kränkande.
  • En lärare i Östergötland varnas för att han har slagit en elev i årskurs åtta i magen med en stållinjal. Tingsrätten har tidigare dömt läraren till villkorlig dom och dagsböter för misshandel för slaget. Läraren hävdar att han försvarade han sig när han trodde att eleven tänkte kasta en boll i ansiktet på honom.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin