Läs senare

Tajt tidsram för statliga lärarlönepengar

Den sista oktober går tiden ut att söka pengar till lärarlönelyftet. Stora summor kan frysa inne, bedömer Skolverket.

av Enikö Koch
26 sep 2016
26 sep 2016

600 miljoner kronor kan frysa inne av lärarlönelyftets pengar i första omgången – den prognosen presenterade regeringen i sin höstbudget. Det är Skolverket som står bakom beräkningen som gjordes redan i augusti.

– Det är en osäker prognos, men det finns vissa saker vi har vägt in. Till exempel att huvudmännen inte kan söka exakt den ram de fått fullt ut, att alla inte kommer söka retroaktivt från 1 juli, att det är en kort rekvireringstid, samt erfarenheter från karriärtjänstereformen, säger Andreas Spång, chef för Skolverkets statsbidragsenhet.

Skolverket bedömer att de flesta kommuner kommer att söka, men troligen inte alla fristående huvudmän.

Enligt Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand är det ”katastrofalt” att inte regeringen säkerställer att resurserna kan utnyttjas fullt ut. Hon hade gärna sett en längre period för rekvirering.

Helene Hellmark Knutsson, ministern som ansvarar för lärarlönelyftet, öppnar först i en intervju med Lärarnas tidning för möjligheten att rädda lönepengar från att frysa inne, men i en senare intervju är hon vagare:

– Jag tror att det är svår att göra något den här omgången. Det är otroligt viktigt att arbetsgivare ser allvaret i den här situationen vi har, för att få till en bättre löneutveckling, och tar vara på möjligheten att söka.

Om de här beräknade 600 miljonerna fryser inne är de alltså borta?

– Ja, med största sannolikhet. Men vi ska föra en dialog med Skolverket om vad vi kan göra framåt för att få en bättre träffsäkerhet på det.

Det går alltså inte att lägga på en månad, till 1 december?

– Jag ska inte säga absolut nej, men jag tror det är svårt, säger Helene Hellmark Knutsson.

Andreas Spång på Skolverket säger att tiden var kort för skolans huvudmän att hinna med att utse lärare mellan att beskedet om deras budgetram kom, tills rekvireringen öppnade. Men tiden för rekvirering är redan sex veckor längre än vad Skolverket brukar ha och en förlängning blir svår.

– Vi har varit tydliga med vilka tidsramar som gäller, säger Andreas Spång.

Per-Arne Andersson, chef för SKL:s arbetsgivaravdelning är kritisk till att en prognos får sådant utrymme i debatten, skriver han i sin blogg:

”Vi på SKL har inte fått några signaler om att det finns kommuner som inte tänker använda sig av möjligheten att med stöd av statsbidraget höja skickliga lärares löner. Jag kommer såklart bli bekymrad om det visar sig att det finns det. Men låt oss ta den diskussionen då.”

Lärarlönelyftet

  • Första utbetalningen – för hösten 2016 – kan rekvireras 15 september–1 november. Då kan huvudmännen även rekvirera retroaktivt, eftersom det har varit möjligt att höja lärarlönerna från den 1 juli.
  • 1 april – 15 maj är rekvireringstiden för vårterminen.
  • Rekvisitionerna måste göras inom angivna datum, annars riskerar man att gå miste om den terminens utbetalning.
  • Man kan inte rekvirera mer pengar är bidragsramen medger för varje skolhuvudman.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin