Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Talis-rapport: Svenska lärare jobbar mer

TALISSvenska lärare jobbar fler timmar i veckan – men har färre undervisningstimmar, jämfört med andra OECD-länder.
Det visar den stora internationella undersökningen Talis som presenterades i dag.

av Sten Feldreich
19 jun 2019
19 jun 2019
Talis-rapport: Svenska lärare jobbar mer

Undersökningen fokuserar på lärare och rektorers arbete i grund- och gymnasieskolan. Mer än 250 000 lärare och rektorer i 48 länder/provinser har deltagit. Talis, som undersökningen kallas, är den största i sitt slag. Huvudansvarig är OECD, som också genomför kunskapsmätningen Pisa bland elever världen över.

Talis genomfördes i fjol och presenterades på onsdagen.

Svenska lärares arbetstid har alltså ökat. Samtidigt konstateras att Sverige tillhör tredjedelen med lägst undervisningstid av jämförda länder. I till exempel Finland och Estland är måttet lite drygt 20 timmar. Lägst ligger Norge med knappt 16 timmars undervisning per vecka.

Å andra sidan ligger planeringstiden för svenska lärare på sju timmar, vilket placerar Sverige bland den övre halvan av länder.

Rapporten visar att lärarna i Sverige är nöjda med både sitt jobb och med sin egen insats på jobbet.  Andelen av lärare som skulle välja sitt yrke på nytt ökar.

– Att säga att svenska skolan försämras är inte sant, att lärarna inte trivs stämmer heller inte, säger Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör på presskonferensen.

Drygt fem procent av de svenska rektorerna anger att hot eller verbala övergrepp sker varje vecka på deras skola, vilket är femte vanligast. Att mobbing mellan eleverna sker anger 27 procent av de svenska rektorerna, vilket är i nivå med förra undersökningen. Då låg Sverige sämst till, nu har fyra länder passerat Sverige: Belgien, Nya Zealand, Finland och Storbritannien.

Drygt 95 procent av de svenska lärarna säger att de fått kompetensutveckling under de senaste tolv månaderna, vilket är en ökning sedan 2013 då 83 procent angav det. Sverige ligger därmed strax över snittet för OECD, medan Sverige låg under 2013. Dock är det bara på de kommunala skolorna det blivit vanligare, fristående skolor har inte satsat på kompetensutveckling i samma utsträckning.

DET HÄR ÄR TALIS

Talis står för Teaching and Learning International Survey och genomförs vart femte år. Studien är ett samarbetsprojekt mellan OECD och deltagarländernas skolmyndigheter. Skolverket står för den svenska delen av undersökningen.
I Talis 2018 har 12 000 lärare och 600 rektorer deltagit.
Källa: Skolverket

Deltagande länder

Dessa OECD-länder/provinser deltar i Talis:
Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island,
Estland, Lettland, Litauen,
Storbritannien (England),
Nederländerna, Belgien,
Frankrike, Portugal, Spanien,
Italien, Slovenien,
Ungern, Österrike, Slovakien, Tjeckien,
Turkiet, Israel,
USA, Kanada (Alberta),
Mexiko, Chile,
Australien, Nya Zeeland,
Japan, Sydkorea.

Deltagande länder/provinser utanför OECD
Bulgarien, Rumänien,
Kroatien, Malta, Cypern,
Georgien, Ryssland, Kazakstan,
Saudiarabien, Förenade arabemiraten,
Argentina (Buenos Aires), Brasilien, Colombia,
Vietnam, Singapore, Kina (Shanghai), Taipei,
Sydafrika.
Källa: OECD

ur Lärarförbundets Magasin