Läs senare

”Tänk på de andra eleverna också”

KRÄNKNINGARDet uppmärksammade fallet där en lärare anklagas för att ha kränkt en elev genom att flytta den ur en soffa, är på väg till Högsta domstolen.
Det väcker starka reaktioner bland Sveriges lärare.
”Man får inte heller glömma andra elever och dess rätt till en trygg och rättssäker skolgång.”, skriver biträdande rektorn Alma Topalovic Fazlic på Lärarnas tidnings Facebook.

av Hampus Hagman
09 aug 2019
09 aug 2019
”Tänk på de andra eleverna också”

Hur stökiga elever ska hanteras och vad en lärare får göra för att upprätthålla studiero och trygghet är ett glödhett ämne i skoldebatten. Något som inte minst märkts hos våra läsare i samband med artiklar om det fall där barn- och elevombudet valt att gå vidare till Högsta domstolen med ett fall där en lärare ingrep mot en högstadieelev.

Några av läsarreaktionerna från Lärarnas tidnings Facebooksida:

”Två synsätt står mot varandra i den svenska skolan. Den ena sidan vill ha disciplin, konsekvenser och mer respekt för vuxna. Den andra strävar efter ett mer samarbetsorienterat sätt att fostra.”, har Eva Libardo kommenterat.

”Har inte Roger Haddad förstått vad Barnkonventionen är för något? Nej elever ska inte vara respektlösa mot lärare men att lägga ned BEO är att ta i tycker jag. Barn har rättigheter och BEO behövs!”, kommenterar Annica Pettersson.

Alma Topalovic Fazlic, biträdande rektor på Rydebäcksskolan i Helsingborg:

”Man får inte heller glömma andra elever och dess rätt till en trygg och rättssäker skolgång. Kapitel 3 och 5 i skollagen reglerar detta tydligt och ger lärare/rektor rätt att agera ifall dessa inte följs av eleverna. Självklart strävar vuxna som arbetare i skolan att utveckla ett samspel lärare-elever i skolan då det oftast gynnar alla parter, men vi vet också att vekrlgihjetne för en del elever ser annorlunda ut. Gör vi dessa barn en tjänst genom att låta dem agera som de vill och sätta egna regler som vi andra ska anpassa oss efter och följa?”

Roger Haddad var mycket kritisk till BEO:s agerande i fallet och frågade sig ”när BEO ska sluta motarbeta lärare som inom skollagens ramar ingriper mot stöket?”.

BEO har valt att inte svara på frågor om sitt kritiserade beslut förrän 23 augusti, vilket är sista dagen för dem att övertyga högsta domstolen att ta upp fallet, men gick under torsdagen ut med ett klargörande på Skolinspektionens hemsida:

”Värt att notera är att detta gäller en elev med särskilda behov som vid tidpunkten för händelsen var inskriven i en specifik grupp där barn med särskilda behov genomförde sin undervisning. För eleven fanns en särskild handlingsplan enligt vilken man skulle ha ett lågaffektivt bemötande mot eleven”.

Något som även Sveriges elevråd lyfte fram i dagens intervju med Lärarnas tidning.

Många lärare uppger dessutom att skollagen är otydlig när det gäller ingripanden för att skapa lugn i klassrummet. Från Lärarförbundets håll framhäver man vikten av lärarens rättigheter eftersom de ställs inför många svåra avgöranden och avvägningar i olika sammanhang.

– Läraren har ett uppdrag att säkerställa studiero för alla elever och måste ha ett tydligt mandat att få göra det, säger Maria Rönn, vice ordförande Lärarförbundet.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin