Läs senare

Tanka all kunskap ur de äldre rektorerna

DebattTa efter företagsvärlden och låt äldre och erfarna skolledare bli handledare åt grönare kolleger. Idag lämnas många rektorer åt sitt öde efter rektorsutbildningen, skriver Henrik Hedqvist, seniorkonsult på Kunskapsbolaget.

27 nov 2017

Henrik Hedqvist

Seniorkonsult

Kunskapsbolaget

Tidigare lärare, rektor och förvaltningschef

Debatten om skolans kvalitet sveper över landet. Dåliga resultat, lärarbrist, och stökiga skolor får mycket fokus i media. Det är naturligtvis allvarligt att svensk skola har brister och det kräver både debatt och åtgärder. Lärarna ska vara utbildade, erbjudas kontinuerlig fortbildning och ha löner anpassade till marknaden. Skolans regelverk måste styra mot god ordning i klassrummen och utbildningen ska vara likvärdig.

Allt detta är självklart och kräver stora satsningar av stat och kommuner. Men vi måste vara klara över hela orsakskedjan.

Alla företag och organisationer kräver en god ledning för att utvecklas, det är allmänt vedertaget inom företagsvärlden. Det finns stora undersökningar av ungdomars prioriteringar när det gäller utbildningsval som visar att en bra och tydlig chef faktiskt smäller högre än både lön, arbetskamrater och övriga arbetsvillkor. En satsning på chefernas kompetensutveckling skulle i hög grad bidra till att höja läraryrkets status och öka antalet sökande till lärarutbildningarna.

Bild: Colourbox

Men stödet till skolledarna fallerar när de har gått sina rektorsutbildningar. Visst finns det erbjudanden om fortbildning även för dem men många hamnar i ett vakuum som ytterst ansvariga för sina skolor efter rektorsutbildningen. De och deras ledningsgrupper får inte det stöd de behöver för att klara styrningen av sina skolor på lång sikt.

Det är ett mycket komplext och krävande arbete att som rektor leda en organisation med sin egen ledningsgrupp, kanske hundra lärare, övrig personal och ibland mer än tusen elever. Förutom det ska relationen till föräldrar, politiker, media, myndigheter och fackföreningar hanteras på ett professionellt sätt.

Vi kan inte stillatigande se äldre och erfarna rektorer ta med sig sina kvaliteter då de går i pension.

Rektorer måste ges verktyg att klara allt detta och det finns lösningar som ligger närmare än vad man kan tro – den erfarenhet som finns hos de äldre cheferna inom skolan. De erfarna skolledarna som gått igenom sina stålbad och naturligtvis lärt sig en massa av det.

Hur fångar vi upp den kunskapen? Knappast alls, som det ser ut idag.

Jag har själv varit ny rektor och vet hur komplext rektorsjobbet kan vara. Stunder då jag fick ta del av erfarna kollegers kunskap under ordnade handledarformer gav oerhört mycket. Jag har också både handlett och coachat och förstått att det blir en win-win situation eftersom de unga naturligtvis också har kunskaper och idéer som kan komma äldre och mer erfarna chefer tillgodo.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Resursen för ökad kvalitet och förbättrade resultat finns alltså i skolans egen organisation. Den är bara att plocka upp. Låt därför erfarna skolledare handleda och på så vis stötta sina yngre kolleger långsiktigt. Många av de äldre behöver en coach- eller handledarutbildning för att klara detta och det bör de erbjudas.

Vi kan inte stillatigande se äldre och erfarna rektorer ta med sig sina kvaliteter då de går i pension utan måste tanka ur dem all kunskap innan de slutar så att kunskaperna stannar kvar i organisationen.

Så arbetar man i företagsvärlden och så bör vi arbeta inom skolan.

ur Lärarförbundets Magasin