Läs senare

Tar bort kravet för Lärarlyftet

lärarlyftetNär Lärarlyftet nu fortsätter kommer fler att kunna ta del av utbildningspengarna – även lärare som i dag inte undervisar i ämnet de vill bli behöriga i.

av Emma Olsson
07 feb 2020
07 feb 2020

 

Även lärare som i dag inte undervisar i ämnet de vill bli behöriga i ska kunna ta de av Lärarlyfts-pengarna.

Regeringen och samarbetspartierna beslutade sig för en fortsättning på Lärarlyftet fram till 2025, som en del av budgetpropositionen för 2020. Nu öppnar de för att fler ska kunna söka bidrag från de 135 miljoner kronor som finns avsatta i budgeten fram till 2025.

– I dag måste du undervisa i ett ämne som du saknar behörighet i, för att kunna få Lärarlyftet. Nu tar vi bort kravet, du kan gå fler kurser för att bli behörig i ytterligare ämnen, säger Roger Haddad, skolpolitisk talesperson för Liberalerna.

Insatsen är en del i kampen mot lärarbristen.

– Jag har i alla fall tolkat det så att det ska bli möjligt att skaffa behörighet för fler skolformer också, till exempel för förskollärare som vill vidareutbilda sig för att jobba högre upp i åldrarna, säger han.

Skolverket får också i uppdrag att ta särskild hänsyn till behovet av behöriga lärare.

– Vi har lärarbrist generellt sett, men man måste titta när man ska prioritera om det är särskilda ämnen som sticker ut, eller om det är områden med socioekonomiskt tuffare underlag. Vi ser att andelen obehöriga ökar där och jag hoppas att vi kommer att rikta satsningarna där de behövs mest, säger Roger Haddad.

Nu kommer Skolverket få i uppdrag att ta fram ett underlag för hur pengarna ska fördelas.

– Vi vet att många har en högskoleutbildning eller till och med en lärarutbildning men inte har ämnesbehörighet och då är det viktigt att utnyttja möjligheten, säger Roger Haddad.

Från 2018 deltog 3 200 personer i Lärarlyftet. Siffrorna för 2019 är inte sammanställda. Lärarlyftet har pågått sedan 2007.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin