Ingår i temat
IT-klyftan
Läs senare

Teknik – en stressfaktor

När webben hänger sig svär svenskläraren Ingela Algstedt för sig själv. Hon är inte ensam. En av tre lärare drabbas av teknikstress minst en gång i veckan.

30 nov 2011
Teknik – en stressfaktor
Skolwebben i Stockholm blir seg när många lärare är inne samtidigt, säger Ingela Algstedt på Alviksskolan. Bild: Mikael Andersson

Skop har på uppdrag av Lärarnas tidning frågat tusen lärare hur ofta de drabbas av teknikstress på grund av att tekniska hjälpmedel krånglar eller att de inte förstår hur de ska använda dem.

En av tre lärare svarar att de drabbas av teknikstress minst en gång i veckan. 8 procent gör det varje dag.

Lärarna har också fått frågan vilken tillgång de har till tekniskt stöd och support.

Hälften av lärarna får den hjälp de behöver utan långa väntetider. En av tre svarar att de får hjälp, men att väntetiden kan bli lång. En av tio lärare får sällan den tekniska support de behöver.

Ingela Algstedt, lärare i svenska i årskurs 6—9 på Alviksskolan i Stockholm, känner ofta av teknikstressen framför datorn.

— När jag ska föra in frånvaron i Skolwebben och det står »sidan kan inte visas just nu« igen — ja, då blir man lätt irriterad. Jag har inte tid att sitta framför datorn och vänta. Det är så mycket annat som måste göras.

Hur reagerar du då?

— Jag svär väl en liten ramsa och biter ihop. Vad ska jag göra?

Hon berättar att Stockholms stads skolwebb blir »seg och sölig« när många lärare till exempel skriver in omdömen.

— Det verkar som att webben inte klarar av att för många är inne samtidigt.

I och med att Stockholms stad har upphandlat sina IT-tjänster från Volvo IT sköts all support numera centralt. Krånglar något måste Ingela Algstedt och hennes kolleger ringa till en okänd IT-tekniker på den centrala supportenheten.

En klar försämring jämfört med hur det fungerade tidigare på Alviksskolan. Då hade lärarna tillgång till en IT-kunnig person på skolan.

— Vi var väl lite bortskämda. Så fort något med datorn strulade ropade jag bara: »Sture — nu krånglar det igen!«. Och då kom Sture till min undsättning.

Ingela Algstedt vill inte klaga för mycket, utan tycker ändå att datorer och support ofta fungerar bra.

— Den stora stressen är inte datakrångel, utan alla uppgifter som läggs på oss. Det är väl jättebra att elevernas utveckling ska dokumenteras. Men var ska vi ta den tiden ifrån? Vi blir sittande framför datorn. 

Så gjordes studien

Skop har på uppdrag av Lärarnas tidning intervjuat 1 006 slumpvis utvalda medlemmar i Lärarförbundet om IT i jobbet. Intervjuerna gjordes via telefon den 4—12 november 2011. Svarsfrekvensen var 95 procent.

Alla artiklar i temat IT-klyftan (21)

ur Lärarförbundets Magasin