Tema
Läs senare

Världen

15 jun 2013

Vad kan Sveriges skolsystem lära av andra länder och hur ser lärarnas
villkor ut runt om i världen? Lärarnas tidning har bland annat besökt
Ontario i Kanada där lärarna lyckats inkludera den stora andel elever som
inte har engelska eller franska som modersmål.

ur Lärarförbundets Magasin