Läs senare

Terttu Häggström: Vikten av livsberättelser i vården

Den egna erfarenheten av att ha blivit omhändertagen och vårdad är viktig för vårdpersonalens förståelse av vårdtagarnas situation.

28 Apr 2004

Det visar Terttu Häggströmi sin forskning om människors erfarenheter av svår sjukdom och vårdarens erfarenhet av att vårda i olika kulturella sammanhang.

Med erfarenhet av vård menar hon inte sjukhusanknyten sjukvård utan erfarenhet av att både ta hand om andra och att själv ha blivit omhändertagen.

I sin forskning har Terttu Häggström bland annat tagit del av intervjuer med 29 svenska patienter som drabbats av stroke. Hon har också läst om hur vietnamesiska patienter med samma diagnos, deras anhöriga och vårdare upplever situationen.

Livsberättelsen har en central roll i Terttu Häggströms forskning. Med det menar hon en persons självupplevda erfarenheter som knyts ihop till just en berättelse. Den förändras hela tiden av att förmedlas men också i samtal med andra. Den påverkar även vår syn på oss själva och andra.

Resultaten av Terttu Häggströms studier visar bland annat att vårdtagarens livsberättelse kan utgöra en tolkningsram för vårdpersonalen. Genom att ta del av den kan de få förståelse för hur den sjuke och dennes närstående uppfattar sin situation.

I sin avhandling skriver Terttu Häggström därför att blivande sjuksköterskors egna livsberättelser, med fokus på att ha blivit omhändertagen, ska vara utgångspunkten för reflektioner i relation till det teoretiska stoff som inhämtas under utbildningen.

Terttu Häggström har bland annat arbetat som sjuksköterska, distriktsköterska och vårdlärare i Sverige och i Zambia och Vietnam. Idag arbetar Terttu Häggström på Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Avhandlingens titel: Med livsberättelsen som perspektiv på vårdande i kulturella sammanhang. Erfarenheter av svår sjukdom och vårdande

Disputation: 29 april 2004, Luleå tekniska universitet

Kontakt: : Terttu Häggström, 0921-758 97, 070-397 55 91 eller terttu.haggstrom@ltu.se

ur Lärarförbundets Magasin