Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Thorengruppen nekas starta 21 utbildningar

Skolinspektionen avslår Thorengruppens ansökan om att starta 21 utbildningar och skolor över hela landet. Friskolekoncernen har inte förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller, anser tillsynsmyndigheten.

16 dec 2015

Skolinspektionen sätter stopp för Thorengruppens vidare expansion. Skolkoncernens 21 ansökningar om att starta nya skolor och utöka befintlig utbildningsverksamhet avslås. Förra året avslog Skolinspektionen koncernens samtliga 18 ansökningar för nya grundskolor och gymnasieskolor.
 

Skolinspektionen har sedan våren 2015 en pågående tillsyn av Thorengruppens skolor. Enligt myndigheten har bolaget ”uppvisat många och allvarliga brister inom flera områden”. 
 

Som Lärarnas tidning har berättat tidigare hotar Skolinspektionen Thorengruppen med vite på totalt 2,7 miljoner kronor på grund av brister i utbildningsverksamheten, såväl centralt som vad gäller yrkesgymnasiet i Huddinge. 

21 avslag

  • 14 avslag gäller ansökningar som huvudman för yrkesgymnasier från Malmö i söder till Umeå i norr.
  • 7 avslag gäller ansökningar som huvudman för fristående förskoleklass, grundskola år 1–9 och fritidshem i kranskommuner till Stockholm. 
  • 12 av avslagen avser nya ansökningar. 9 avser utökning av skolenhet som Thorengruppen redan är huvudman för. 
    Källa: Skolinspektionen

ur Lärarförbundets Magasin