Läs senare

Thornberg, Robert: Det sociala livet i skolan

Socialpsykologi för lärare

06 Sep 2007

Lärares arbete påverkas i hög grad av det sociala samspelet i klassrummet. Robert Thornberg, fil dr i pedagogik, har skrivit en grundläggande bok som sammanfattar forskningen kring bland annat grupper, auktoritet, identitetsbildning, konflikter och mobbning, och relaterar den till lärares arbete med normer och värden. 
   Bokens titel är ”Det sociala livet i skolan, Socialpsykologi för lärare” och den är utgiven av Liber. 

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin