Läs senare

Tidigare svensklärare tar över Skolverket

UtnämningPeter Fredriksson – med en bakgrund som lärare i svenska och historia - blir ny generaldirektör för Skolverket.
– Jag har egentligen gjort ungefär samma sak i 30 års tid: jag har försökt göra något som är bra för elever. Och där har Skolverket en väldigt viktig roll, säger han.

19 maj 2017
Peter Fredriksson, Skolverkets nye generaldirektör.

Peter Fredriksson kommer från en tjänst som utbildningsdirektör i Södertälje. Men han har också lång erfarenhet som både rektor och lärare i svenska och historia. Sin tid som lärare sammanfattar han:

–  Jag har aldrig haft ett roligare jobb.

På en pressträff vid Skolverket konstaterar utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) att det sannolikt är första gången Skolverket leds av en person med lärarbakgrund. Han betonar också att den nye generaldirektören arbetat på skolledar- och huvudmannanivå.

– Att ha den översynen av det svenska skolsystemet skapar goda förutsättningar när staten och Skolverket ska komma närmare i stödet till skolorna, säger Fridolin.

Fakta Peter Fredriksson

  • Utbildad ämneslärare i svenska och historia.
  • Arbetade som lärare i Göteborg och Södertälje 1988-1998.
  • Har genomgått skolledarhögskolan och skolchefsutbildning.
  • Arbetat som biträdande rektor och rektor i Lidingö och Stockholm 1998-2007.
  • Grundskolechef i Haninge 2007-2009.
  • Skolchef i Sollentuna 2009-2011.
  • Utbildningsdirektör i Södertälje sedan 2011.
  • Övrigt: Har haft fackliga uppdrag för Lärarnas Riksförbund och senare Skolledarförbundet.
    Källa: Skolverket

Peter Fredriksson talar om vikten av att fokusera på vad forskning och beprövad erfarenhet visat är framgångsrikt för skolan. Han saknar en samsyn om detta.

– Det viktiga är att inrikta oss på det vi vet är rätt i klassrummen och kommunerna. Det ska inte vara ett fritt valt arbete. Man ska vara proffs och hålla sig till vissa ramar, säger han.

Och då ska det vara mindre av politiska trender och idéer?

– Ja, jag tycker att vi i skolan får ta ett eget ansvar för att det blir bra, även om vi måste förhålla oss till de system politiken väljer.

Peter Fredriksson tillträder den 1 augusti. Mikael Halápi har vikarierat som generaldirektör sedan i september i fjol då statsminister Stefan Löfven (S) utsåg Anna Ekström (S) till ny gymnasie- och kunskapslyftsminister. Anna Ekström hade då varit Skolverkets generaldirektör sedan maj 2011.

ur Lärarförbundets Magasin