Läs senare

Tidsbegränsade uppdrag i Lärarförbundet åter på tapeten

Kongress 2018Vid Lärarförbundets förra kongress röstades förbundsstyrelsens kontroversiella förslag om tolvårsgräns för förtroendeuppdrag ned. Nu görs ett nytt försök.

av Lisa Blohm
21 dec 2017
21 dec 2017

Förbundsstyrelsen förbereder förslag till Lärarförbundets kongress hösten 2018. Ännu är förslagen inte huggna i sten, utan ska på remissrunda i vår.

Några förslag gäller val av förtroendevalda. Förbundsstyrelsen vill ha in i stadgarna att förtroendevalda bör ha samma uppdrag i högst tolv år.

Johanna Jaara Åstrand.

– Det handlar om föryngring, men också om vikten av att bredda ansvar, engagemang och kompetens, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Ett liknande förslag lades av förbundsstyrelsen på kongressen 2014. Kritiker varnade för att en tidsgräns skulle försvåra rekrytering till styrelser och att erfarenhet och kunskap skulle gå förlorad. Förslaget avslogs. Men förbundsstyrelsen tror att tolvårsgränsen kan få gehör denna gång.

– Vi märker av en förflyttning i diskussionerna inom förbundet och en förväntan från nya förtroendevalda. I förslaget från förbundsstyrelsen är det inte ett absolut tvång. Vi får nu se vad remissrundan säger, säger Johanna Jaara Åstrand.

Förbundsstyrelsen föreslår också en skrivning om att styrelseledamöter inte bör ta tjänstledigt från sina arbeten på heltid. Johanna Jaara Åstrand ser det som värdefullt att förtroendevalda också är aktiva som lärare. Dessutom verkar många själva vilja det.

– Det är fler och fler som när de tar på sig ett fackligt engagemang villkorar det med att det ska vara möjligt att fortsätta jobba som lärare, säger hon.

Rekommendationen om att inte ta tjänstledigt på heltid är tänkt att gälla även förbundsordföranden.

Hur realistiskt är det att det fungerar i praktiken, om du ser till dig själv?

– Det är klart att det skulle vara en enorm utmaning att få den balansen att fungera, men därmed inte sagt att det är omöjligt.

På avdelningsnivå tycker förbundsstyrelsen också att det är ”eftersträvansvärt” att förtroendeuppdrag delas. En sådan lösning finns bland annat i Skellefteå. Även där är ett motiv att det ska bli lättare att vara yrkesverksam och fackligt aktiv på samma gång.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin