Läs senare

Tio skolor får stöd av Skolverket

Nu är det klart vilka tio skolor med låga resultat som får stöd av Skolverket. Skolorna får handledning under tre år.

20 apr 2012

Tio skolor med låga kunskapsresultat får stöd av Skolverket under tre år. Syftet är att höja elevernas resultat.
Skolverket kommer att anlita särskilt kvalificerade handledare som bland annat ska hjälpa lärarna att utveckla undervisningen.
   Arbetet med att ge eleverna studiehandledning på modersmålet ska också utvecklas liksom kontakterna med elevernas vårdnadshavare. Utökad undervisningstid och hjälp med läxläsning kan också bli aktuellt.
   – Jag hoppas att vi tillsammans kan lyfta elevernas kunskapsresultat och hitta bra arbetssätt som kan spridas till andra skolor, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Ytterligare ett syfte med satsningen är att utveckla vetenskapligt grundade metoder för att höja kunskapsresultaten. Effekterna på elevernas kunskapsresultat ska utvärderas av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).
   Arbetet börjar i höst och ska pågå under 2013 och 2014.

DE TIO UTVALDA SKOLORNA:
Borås – Bodaskolan
Göteborg – Bergsjöskolan, Gårdstensskolan Ryaskolan
Kristianstad – Fröknegårdsskolan
Malmö – Sofielundsskolan
Stockholm – Hjulstaskolan
Södertälje – Hovsjöskolan
Trollhättan – Kronan
Växjö – Arabyskolan

ur Lärarförbundets Magasin