Läs senare

Tolv ensamkommande tog livet av sig 2017

NyanländaFörra året tog tolv ensamkommande asylsökande barn och unga livet av sig. Men samhället kan göra mycket för att förhindra att det går så långt.
– En sak är att skapa skyddade miljöer åt individerna. Att man får stanna kvar i ett tryggt boende, att man har kontinuitet i skolan, säger Petra Rinman på Socialstyrelsen.

2015 rapporterades inga fall av självmord bland ensamkommande i Sverige, 2016 var antalet färre än tio – men 2017 rör det sig alltså om tolv. Det visar en kartläggning som Karolinska institutet gjort på uppdrag av Socialstyrelsen.

Trenden är oroande, anser myndigheten.

– Det är ändå ett tydligt språk, att det är noll 2015 – och nu tolv unga individer i Sverige som mår då såligt att de väljer att ta sina liv, säger Petra Rinman, chef för Socialstyrelsens kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga.

Andelen ensamkommande som tar livet av sig är betydligt högre än bland jämnåriga som växt upp i Sverige.

– Den är nio gånger så stor, säger Petra Rinman.

Bakgrunden till att ensamkommande mår så dåligt psykiskt varierar. Men den långa väntan i asylprocessen, oron kring åldersbedömningar och stramare regler för familjeåterförening bidrar.

– Barnen är otroligt oroade över sin situation. 2015 var det väldigt många som kom och det har tagit längre tid för Migrationsverket att handlägga asylärendena. Även ute i kommunerna har det varit stora utmaningar att ordna med skola och boende. Det har varit en del prövningar för dem som kommit, säger Petra Rinman.

Dröjsmålen i asylprocessen, oron kring åldersbedömningar och stramare regler för familjeåterförening bidrar.

– De är ensamma, saknar familj. De kom hit med ett hopp om att få vara trygga. Men den långa väntan på besked, och att se andra i samma situation få avslag, påverkar deras psykiska hälsa. Det blir en hopplöshet, säger Mahboba Madadi, ordförande för Ensamkommandes förbund.

Hon är kritisk mot Migrationsverket och de brister i systemet hon anser finns där.

– Vilket beslut man får kan bero på vilken handläggare man har, om tolken översätter rätt, hur kompetent ens advokat är. Det är stressande för ungdomarna.

Många ensamkommande har dessutom tuffa erfarenheter med sig redan när de kommer till Sverige.

– Den vägen som många kommer är farlig, man kan inte vara säker på att överleva. Det är som en mardröm som påverkar hela deras liv, säger Mahboba Madadi.

– De individer som tagit livet av sig har ofta haft en otrygg uppväxt, kort eller ingen skolgång, en del har haft inslag av barnarbete och misshandel. Alla de delarna är riskfaktorer för psykisk ohälsa och suicid, säger Petra Rinman.

Forskarna bakom rapporten anser att det nu behövs akuta åtgärder för att förhindra fler självmord i gruppen.

– En sak är att skapa skyddade miljöer åt individerna. Att man får stanna kvar i ett tryggt boende, att man har kontinuitet i skolan. Hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra aktörer behöver se till att förutsättningarna blir de bästa och uppmärksamma om någon mår dåligt, säger Petra Rinman.

Mahboba Madadi efterlyser träffpunkter där ungdomarna kan slippa ensamheten, men också få stöd av professionella som exempelvis psykologer.

– Det här är barn som tvingats att ta ett vuxenansvar. Det behövs mötesplatser där de kan träffas och prata och ha olika aktiviteter. Det kan hjälpa dem att känna sig tryggare.

12 fall

  • Förra året identifierades tolv fall av självmord bland ensamkommande asylsökande mellan 10 och 21 år i Sverige.
  • Alla identifierade fall var pojkar eller unga män.
  • När det gäller självmordsförsök var majoriteten pojkar eller unga män.
  • De flesta hade sitt ursprung i Afghanistan och väntade på besked om de ska få asyl i Sverige eller inte.
  • Det så kallade suicidtalet, alltså antal individer per 100.000 som tagit livet av sig, är betydligt högre bland ensamkommande än jämnåriga i den svenska befolkningen. För ensamkommande var suicidtalet 51,2, för svenska barn och unga 5,2.
  • Sedan 2014 har det kommit nästan 46 000 ensamkommande till Sverige. Flest kom 2015, 35 369. I fjol var siffran 1 334. I år beräknas cirka 1 500 ensamkommande söka asyl i Sverige.
  • Sverige tar varje år drygt 1.100 personer sitt eget liv.
    Källa: Socialstyrelsen, Migrationsverket, Folkhälsomyndigheten

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin