Läs senare

Torsby bästa skolkommunen: ”Vi har gjort stora satsningar”

SKOLRANKNINGTorsby kommun i Värmland blev etta på Lärarförbundets rankning av ”Bästa skolkommun”.
– Det har varit en politisk stabilitet och en förståelse över partigränserna i skolfrågorna, säger Peter Jonsson, (S) ordförande i Barn och ungdomsnämnden i Torsby.

av Lenita Jällhage
16 okt 2019
16 okt 2019

SE HELA RANKNINGEN SVERIGES BÄSTA SKOLKOMMUN 2019 PÅ LÄRARFÖRBUNDET – KLICKA HÄR!

Thomas Stjerndorff, Hanna Persson och Peter Jonsson stolta över utmärkelsen ”Sveriges bästa skolkommun 2019” – här på plats på Frykenskolan i Torsby. FOTO: Öyvind Lund.

Peter Jonsson är glad att kommunens arbete med skolan syns även utanför Torsby.

– Jag vill verkligen ge en eloge till alla våra anställda som jobbar med barnen och eleverna i förskolan och skolan, säger han.

För utomstående är Torsby, kanske mest känd för att ha Sveriges första skidtunnel för längdåkning inomhus – året runt. Eller kanske som födelseort för den världskända fotbollstränaren Sven-Göran ”Svennis” Eriksson.

Hela kommunen har drygt 11 700 invånare varav drygt 4000 bor i tätorten Torsby. Det är en vidsträckt kommun som upptar en tredjedel av Värmlands yta. I nordvästra delen ligger Långflon, en liten by med tre fasta invånare och ett stort shoppingcenter, precis intill den norska gränsen. Dit är det 18 mil från Torsby. Men kommunen har också mindre tätorter som Sysslebäck, Oleby och Stöllet och en mängd små byar. Thomas Stjerndorff, kommunchef och tf skolchef i Torsby, säger att det är en utmaning att upprätthålla kvaliteten i alla de kommunala verksamheterna.

– Vi har gjort stora satsningar på skolan och nu bygger vi en ny skola för 55 miljoner på Frykenskolan så vi får både mellan- och högstadium här, säger han, och pekar mot byggarbetsplatsen vid Frykenskolan där vi träffas.

 

Från ytterområdena i kommunen har det flyttat ut ett hundratal individer årligen under de senaste åren. En del har flyttat in till tätorten Torsby, som växer, medan andra har flyttat från kommunen. Trots att byskolornas underlag minskat har politikerna valt att behålla de fyra små byskolorna som har mellan 20 och 60 elever vardera.

– Det problematiska är att erbjuda en likvärdig skola med kvalité överallt. Det är kämpigt och kostar pengar, men så länge byskolorna kan upprätthålla kvaliteten har vi valt att ha dem kvar, säger Peter Jonsson.

De senaste åren har S, C och L styrt kommunen och Peter Jonsson tror att det gynnat skolverksamheten eftersom man fattat långsiktiga beslut utan politiskt käbbel.

Peter Jonsson.

– Det har varit en politisk stabilitet och en förståelse över partigränserna i skolfrågorna så i år fanns det bara ett förslag till budget, säger han.

Resultaten har ökat bland eleverna och man har nästan ingen elev, som går introduktionsprogram förutom elever som går språkintroduktion innan gymnasiet.

– Vanligtvis är det tjejerna som ligger högt i betyg men även pojkarna har förbättrat sina resultat, säger Hanna Persson, Lärarförbundets ordförande i Torsby, och lärare i svenska, engelska, historia på Frykenskolan.

Hon säger att lärarna ansträngt sig för att hitta nya infallsvinklar, tagit fram böcker och textner som lockar även pojkar och fångar deras intressen.

Andelen elever med utländsk bakgrund har blivit betydligt färre i kommunens skolor.

För några år sedan utgjorde nyanlända 10 procent av kommunens invånare, men efter att Migrationsverket lade ned sina boenden så försvann många till andra kommuner på kort tid.

– Det var en superutmaning när en hel skola nästan tömdes på elever över en natt. Vi hade gärna behållit våra invandrare. De behövs verkligen i kommunen inte minst för att våra småföretag ska kunna rekrytera personal, säger Peter Jonsson.

Skolchefen Thomas Stjerndorff säger att de medvetet satsat på hög bemanning i skolorna och extra resurser. De flesta skolorna i tätorten använder tvålärarsystem i svenska, matematik och engelska men det förekommer också i NO och SO-ämnen.

– Det ger ett annat lugn i klasserna och det blir inga avbrott ifall någon av oss är sjuk. Då tar vi bara in en vikarie som extra resurs och så fortsätter den andra hålla i undervisningen. Det skapar stabilitet, säger Hanna Persson.

Lärarnas tidning på plats på Frykenskolan i Torsby.

Lärarförbundets rankning bygger på tio kriterier som sammanvägts. Tittar man på de enskilda kriterierna så ligger Torsby högst när det gäller andelen barn som är inskrivna i förskolan.

– Förskolan har ett jättebra rykte bland våra föräldrar. Vi har en trogen personalstyrka med både äldre och yngre medarbetare. Just nu har vi 14 barnskötare som läser till förskollärare på distans i Karlstad vilket innebär att vi får allt högre behörighet, säger Peter Jonsson.

Man har också höga placeringar när det gäller resurser till undervisning (plats 13), betyg i åk 9 i förhållande till förutsättningar (plats 9) och andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till förutsättningar (6).

SVERIGES BÄSTA SKOLKOMMUN: TOPPEN OCH BOTTEN

Topp 10:
1. Torsby
2. Storfors
3. Kalix
4. Hammarö
5. Båstad
6. Bengtsfors
7. Tranås
8. Älvsbyn
9. Danderyd
10. Hofors

Botten 10:
281. Ale
282. Strömstad
283. Enköping
284. Lekeberg
285. Strängnäs
286. Nynäshamn
287. Haninge
288. Tierp
289. Nordanstig
290. Gnesta

I kriteriet ”andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år” har man däremot placeringen 186. Skolchefen förklarar att det beror på att över en tredjedel av gymnasieeleverna går på idrottsgymnasiet som kommunen valt att lägga på 4 år.

– Vi får inget betalt för det extra skolåret av staten så det är kostsamt för kommunen men vi vill att våra elever ska hinna med både sina teoretiska studier och sin idrott och det har varit ett lyckat beslut eftersom de är mycket ambitiösa elever, säger Thomas Stjerndorff.

Sämst placering i en enskild kategori har kommunen när det gäller sjukfrånvaron. Där hamnar man på plats 269 av 290. Det kan varken Thomas Stjerndorff, Peter Jonsson eller Hanna Persson förstå då man legat i topp tidigare. Kommunen arbetar väldigt aktivt med att förebygga sjukdom tillsammans med företagshälsovården. Skolchefen kontrollerar därför med HR-avdelningen som anger att man inom Torsby skola och barnomsorg har 4,33 procents sjukfrånvaro på 1000 timmar under 2018 och 3,53 procent under 2019 vilket är lågt.

– Något konstigt är det alltså, kanske har det skett någon form av felrapportering? säger Thomas Stjerndorff.

FAKTA: HELT NYTT RANKNINGSSYSTEM

  • Lärarförbundet har inför årets lista gjort om rejält i poängsystemet. Bland annat har man bytt räknemetod, vilket framöver kommer att göra det lättare för varje kommun att följa sin egen utveckling – oberoende av hur det går för andra. Utöver placeringen får kommunerna även ett individuellt indextal.
  • I årets rankning har man också valt att använda färre kriterier än tidigare, och tagit bort de som påverkas starkt av socioekonomiska faktorer. Kriterierna som plockats bort är genomsnittligt meritvärde i årskurs 9, andelen elever som är godkända i alla ämnen i årskurs 9 samt andelen elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier. Förändringarna är så genomgripande att rankningen inte längre går att jämföra med tidigare år.
  • Undersökningen har gjorts tillsammans med statistikföretaget Statisticon och bygger på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB), och Skolverket, samt på statistik som är gemensamt framtagen av Lärarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting SKL.
  • Läs mer om hur rankningen har gjorts här! 
    Källa: Lärarförbundet.

 

Vilken kommun satsar mest på skolan – och var finns friskaste lärarna? Se rankningen kategori för kategori här!

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: