Läs senare

Totalanmälan nytt verktyg för facket

19 Mar 2014

Lärarfacken anmäler allt ­oftare hela kommuner eller skolförvaltningar när de slår larm om arbetsmiljön. Tidigare har anmälningarna nästan alltid riktat sig mot enstaka skolor eller förskolor.

Sedan oktober 2012 har Arbets­miljöverket fått in så kallade 6:6a-anmälningar om hög arbetsbelastning för lärarna i minst 12 kommuner, enligt uppgifter till Lärarnas tidning från Arbetsmiljö­verket.

— Det är något nytt med anmälningar mot hela organisationen. Vi har verkligen fått tänka till hur vi ska göra för att handlägga ärendena på ett bra sätt, säger arbetsmiljö­inspektör Adam Jansson på Arbetsmiljöverket.

De 12 anmälningarna kan vara toppen på ett isberg eftersom en 6:6a-anmälan alltid först ska lämnas till arbets­givaren.

I regel avvaktar skyddsombuden med att gå till Arbetsmiljöverket så länge som det finns en konstruktiv dialog med arbetsgivaren.

Göte­borg, Kungälv och Västerås är exempel där 6:6a-anmälningarna ännu inte gått vidare till Arbetsmiljöverket.

— Poängen är inte att sätta dit någon utan att lösa problem inom skolans arbets­organisation, säger Erik Hallsenius, ombudsman på Lärarförbundet.

— Arbets­miljöverket kan sätta fingret på problemen, men de långsiktiga lösningarna behöver de fackliga organisationerna och arbetsgivaren arbeta fram i en gemensam process.

Erik Hallsenius betonar vikten av att innehållet i anmälningarna är väl förankrat hos ombud och medlemmar. Det gäller också att verkligen utgå från de egna förhållandena även om man gärna kan inspireras av andras formuleringar.

De flesta anmälningar från lärarnas skyddsombud rör fortfarande förhållanden på enstaka skolor och förskolor. De handlar ofta om den fysis­ka arbetsmiljön, men enligt Lärarförbundet blir det allt vanligare att anmäla stress, arbetsbelastning och andra psykosociala faktorer.

Adam Jansson på Arbets­miljöverket tror att förbundens helhetsgrepp kan vara en framkomlig väg.

— Men det gäller att skyddsombuden väcker frågor som verkligen är generella, säger han.

— Hög arbetsbelastning och ohälsa kan mycket väl gälla hela organisationen. Sedan är det upp till oss om vi går på den linjen, den bedömningen gör vi vid varje enskilt fall.

ur Lärarförbundets Magasin