Läs senare

Träning på specialskola gav bättre betyg

HälsaPulshöjande aktiviteter ledde till högre meritvärde för högstadieelever, enligt en ny studie från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

av Niklas Arevik
19 Jan 2018
19 Jan 2018

Studien genomfördes i årskurs 9 och 10 på Birgittaskolan i Örebro, som är en specialskola för elever med hörselnedsättning. Eleverna i studien fick, vid sidan av ordinarie idrottsundervisning, delta i pulshöjande aktiviteter i 30 till 40 minuter tre dagar i veckan. De förseddes med pulsband för att säkra att pulsen låg på önskad nivå. De pulshöjande aktiviteterna var bland annat olika lekar, konditionsbana och intervaller.

Betygen jämfördes i början och slutet av terminen samt med en kontrollgrupp. Resultatet visade på ett statistiskt signifikant höjt meritvärde, samt en liten ökning i elevernas självskattade välmående. Det genomsnittliga meritvärdet ökade från 117 till 130 poäng.

Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten är det första gången som pulshöjande aktiviteter genomförts systematiskt på en specialskola.

ur Lärarförbundets Magasin