Läs senare

Tre av tio klarar inte kursprovet i matematik 1a

Matematik 1 a var det svåraste kursprovet för de elever som skrev prov under våren. 30 procent klarade inte godkänt, visar Skolverkets siffror.

07 Nov 2014

70 procent fick minst betyg E på kursprovet i matematik 1a i våras. I matematik 1b var det fler som fick ett godkänt kursbetyg, 83 procent.

Kursproven i matematik 1a skrivs främst av elever på yrkesprogram och matematik 1b skrivs främst av elever på ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet, vilka samtliga är högskoleförberedande program.

Svenska elever klarar sig betydligt bättre i svenska och engelska. Där var det över 95 procent som fick godkänt provbetyg på kursproven.

Proven är inte tänkta att användas för att mäta kunskapsresultat över tid, så att andelen som fått godkänt varierar kraftigt mellan olika terminer är inte så konstigt. Lägst andel med godkänt resultat på matematik 1a var det vårterminen 2012. Då var det bara 51 procent som hade minst kursbetyget E.

ur Lärarförbundets Magasin