Läs senare

Tre lärare om nya sifferlösa avtalet

Vad tycker du om avtalet?

25 nov 2015

Foto: Anders G WarneEmma Brännvall, klasslärare, Tallkrogens skola, Stockholm.
– Om det leder till högre lön och minskad arbetsbelastning är det självklart ett bra avtal, men det är alltid svårt i förväg att veta hur det blir. Det var skönt att det blev klart så tidigt denna gång. Det är också bra att det finns en samordning med de statliga insatserna.

– Jag kan ändå känna mig tveksam till att inte ha några siffror alls, eftersom det främsta målet för lönesättande chef är att hålla budget. Å andra sidan har det ju fungerat bra med sifferlöst de senaste åren.

– Det är bra att avtalet tar upp den höga arbetsbelastningen. Det är den viktigaste frågan för oss som redan arbetar i skolan. Men om yrket ska blir mer attraktivt för unga är det nog lönen som styr.

 

Anders Asp, förskollärare i fritidshem och särskola, Sofiedalskolan, Gävle.

– Det känns kluvet. En siffra är en garanti om man har en arbetsgivare som inte tycker att det är så viktigt att satsa på skolan och att locka dit fler lärare. Sifferlöst gynnar lärarna i de kommuner som tar ansvar för skolan. Risken är att skillnaderna mellan kommuner ökar.

– Utan en siffra att utgå ifrån kan det bli en bättre individuell lönesättning eftersom lönesamtalet utgår mer från mig. En fara är att den som har talets gåva får lättare att prata upp sin lön. Eftersom cheferna ser verksamheten så lite räcker det inte att slita hårt och att göra ett fantastiskt arbete med eleverna.

 
Bo Ståhl, yrkes­­lärare på el- och energiprogrammet, Allvar Gullstrandsgymnasiet, Landskrona.

– Ett sifferlöst avtal är ett vågspel även om det hittills har gett oss lite mer än andra. Det finns kommuner med viljan att ge lärarna en bra löneutveckling. Det kan leda till att andra kommuner följer efter och att lönerna höjs generellt.

– Formuleringarna om minskad arbetsbelastning är lite luddiga. Det som behövs är en bra balans mellan undervisningstid och övrig arbetstid.

– Det är viktigt att alla lärare får del av de statliga pengarna för att undvika en fortsatt uppdelning mellan första-, andra- och tredjelärare.

ur Lärarförbundets Magasin