Läs senare

Tre tips: böcker i ropet

17 jan 2019

Romanläsning i praktiken
Carl-Johan Markstedt och Martin Sandberg
(Gothia fortbildning)

Boken vänder sig till svensklärare på högstadiet och gymnasiet som vill utveckla sina elevers förmåga att läsa, skriva och analysera genom att ha skönlitteraturen som navet i undervisningen. Konkreta metoder utlovas.

 

Uppdrag undervisning
Josefin Malm och Sofie Källhage
(Gothia fortbildning)

Vad innebär egentligen undervisning i en förskolekontext? I denna bok kopplar författarna sin egen praktiska erfarenhet som förskollärare till styrdokument och aktuell forskning – och ger exempel på hur arbetslag kan tänka och göra.

 

Varför gillar elever inte skolan?
Daniel T Willingham
(Natur & Kultur)

Författaren är professor i kognitiv psykologi och utgår här från nio grundläggande frågor om undervisning och hur hjärnan fungerar. Boken kombinerar psykologisk kunskap om elevers lärande med praktiska lösningar för lärare i klassrummet.

ur Lärarförbundets Magasin