Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Tre tips: böcker i ropet

07 feb 2019

Värdegrundsarbete i praktiken

John Steinberg och Åsa Sourander

Synliggör elevens styrkor genom att skapa en ”styrkestjärna”. Omvandla abstrakta värdeord till konkreta vardagshandlingar. I denna bok presenterar författarna metoder för att stärka värdegrundsarbetet i skolan.

 

Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet

Lena M Olsson

Vilken kunskap växer fram i lärares praktik? Hur kompletterar vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet varandra? Det diskuterar författaren i denna bok som vänder sig till lärare från förskola till högskola, och till studerande på lärarutbildningarna.

 

Värna barns lekstyrka

Margareta Öhman

Lekande fungerar som en muskel. Genom att användas ökar den i styrka. Det är utgångspunkten för författaren som är psykolog och framhåller hur viktigt det är att förskolans personal stärker de förmågor som krävs för att barnen ska bli och vara lekande.

ur Lärarförbundets Magasin