Läs senare

Tre tips: böcker i ropet

21 mar 2019

Engagemang och motivation
Isabelle Wallace och Leah Kirkman

Tredje boken i en serie på fyra där forskning översätts till skolpraktik och tongivande pedagoger kommer till tals. Till exempel Mick Waters som här argumenterar för nudging – belöningar som knuffar eleven i rätt riktning.

 

Matematik för nyanlända och flerspråkiga elever
Saman Abdoka, Catharina Sundström Larsson och Eva Sundgren

En handbok med exempel på hur modersmålet blir en resurs i arbetet med svåra ord och matematiska begrepp. Arbetssätten gynnar också elevernas sociala kontakter.

 

Förskoleklassens didaktik
Katarina Herrlin, Elisabeth Frank och Helena Ackesjö

Denna omarbetade andra utgåva tar fasta på att förskoleklassen numera är obligatorisk och att läroplanen har fått ett tydligare undervisningsuppdrag – och ger vägledning kring vad det innebär i praktiken.

ur Lärarförbundets Magasin