Läs senare

Tre tips: böcker i ropet

04 jun 2018

Klassrumspsykologi

David Didau, Nick Rose

(Natur&Kultur).

Psykologisk forskning har på senare tid gjort upptäckter som är av central betydelse för lärare som vill utveckla sig i sin yrkesroll.  I boken går de brittiska författarna igenom de delar av samtida psykologisk forskning som är relevanta för lärare, som exemplvis arbetsminne och förväntningar.

 

Barn på flykt, modernt krisstöd och traumamedvetet möte

Sofie Arnö

(Studentlitteratur)

Författaren som är leg psykolog och journalist går igenom modern traumaforskning och ger en djup bild av vad som händer med unga på flykt. Men även handfasta tips på hur de som möter unga ska arbeta för att kunna göra skillnad.

 

Att lyckas med kunskapsbedömning

Therese N Hopfenbeck

(Studentlitteratur).

Boken ger en överblick över olika former av bedömning som tillämpas när elevers prestationer mäts.

Författaren vill därmed bidra med viktig kunskap till arbetet med att skapa en mer rättsäker bedömning av elevernas prestationer.

ur Lärarförbundets Magasin