Läs senare

Tre tips

FacklitteraturBöcker i ropet.

09 nov 2018

Motiverande samtal i skolan

Stephan Rollnick, Sebastian G. Kaplan och Richard Rutschman
(Studentlitteratur)

I den här boken introduceras ”MI” efter engelskans Motivational interviewing. Här skildras hur lärare genom att reflektera försiktigt och dubbelsidigt kan stärka både relationer och elever. 5

 

Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser i förskolan

Fredrik Jeppsson, red
(Natur & Kultur)

En föredömligt konkret bok om hur dans, sång, musik och bild kan användas för att förklara naturvetenskapliga och tekniska fenomen. Till exempel hur kroppen och matspjälkningen kan användas för att lära kemi.

 

Skolan i en digital omvärld

Anders Thoresson
(Lärarförlaget)

Här får läsaren hjälp att överblicka vilka förändringar digitaliseringen för med sig för lärare och elever i skolan, samt identifiera vilka viktiga frågor som behöver tas upp till diskussion i arbetslagen och i klassrummen.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin