Läs senare

Treårigt avtal klart för statligt anställda lärare

Statligt anställda lärare har fått ett nytt treårigt avtal som innebär en löneökning på totalt 6,5 procent. Avtalet innebär också att kompetensutveckling lyfts fram mer.

av Lisa Blohm
04 okt 2017
04 okt 2017

 

Statligt anställda lärare har fått ett nytt avtal. Det är treårigt och innebär en löneökning på totalt 6,5 procent.

– Det här är ett juste avtal som vi jobbar framåt med. Det är likt alla andra på arbetsmarknaden, men det är vad vi är nöjda med också, säger Ingrid Lindgren Andrén, ombudsman på Lärarförbundet.

Avtalet undertecknades i dag och innebär en löneökning med 2,2 procent första året, 2 procent det andra och 2,3 procent år tre. Det finns inga garantier för en viss löneökning för enskilda.

I överenskommelsen finns också en del andra nyheter. Det gäller bland annat vissa förändringar till det bättre när det gäller hur föräldralediga tjänar in sin pension.

En av de saker som Ingrid Lindgren Andrén är nöjd med gäller kompetensutveckling. De fackliga organisationerna hade yrkat på ett särskilt avtal på det här området. Något sådant blev det inte. Däremot har kompetensutvecklingen kommit med som en ny del i partsrådet, en partsgemensam organisation som bland annat håller på med utbildning. Vad det kommer att innebära mer konkret är ännu för tidigt att säga, men Ingrid Lindgren Andrén låter förhoppningsfull.

En av de förändringar som arbetsgivarsidan har fått igenom är att högst 30 semesterdagar ska få sparas, mot nuvarande 35. Enligt Ingrid Lindgren Andrén är det en fråga där facken inte haft så starka invändningar.

– Vi ser också att semesterrätten är en skyddslagstiftning i grunden, så att man ska ha sin vila och återhämtningsperiod. Därför ser inte vi heller någon vits med att man ska ha alldeles för stora sparade semesterberg, säger hon.

Nytt avtal för 100 000

  • OFR/Statstjänstemän, Poliser/Officerare är ett förhandlingsorgan för åtta fackförbund inom statlig sektor. Tillsammans har de ungefär 100.000 statligt anställda medlemmar.
  • De förbund som omfattas är ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna. 

Det nya avtalet berör omkring 3.000 av Lärarförbundets medlemmar och har tecknats mellan Arbetsgivarverket och Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR/S, P, O).

Nu följer lönerevision på lokal nivå. Avtalet gäller från den 1 oktober, vilket innebär att löneökningar räknas retroaktivt från och med då.

 

 

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin