Läs senare

Trendbrott: Här vill fler bli förskollärare

LÄRARBRISTENAndelen som kommit in på lärarutbildningarna har minskat med nära 2 procent sedan höstterminen 2018. En trendbrytare är förskollärarutbildningen i Göteborg, där antagningen ökat med 141 procent.

av Emma Olsson
14 aug 2019
14 aug 2019

De blivande förskollärarna som nu intar Göteborgs universitet är trendbrytare. Här ökade andelen antagna till utbildningen med 141 procent till första antagningsomgången, medan minskningen för riket totalt är 947 sökande färre än till höstterminen 2018, enligt universitetet själva.

Förklaringen är delvis att universitet återupptagit ett program för obehöriga yrkesverksamma, och ett samarbete med Göteborgsregionen som fått dem att söka utbildning.

Utbildningssamordnare Victoria Nilsson Lissvall.

– Göteborgsregionens huvudmän har letat upp alla obehöriga anställda och erbjudit dem utbildningen, säger Victoria Nilsson Lissvall, utbildningssamordnare.

Siffrorna kommer från Universitets- och högskolerådets, UHR:s, första uttagning.

Nya siffror från andra uttagningen visar att andelen antagna minskat med 2 procent, jämfört med höstterminen förra året.

Till höstterminen sökte 38 107 personer en eller flera lärar- och förskollärarutbildningar, en minskning med 0,4 procent jämfört med förra året. Andelen förstahandssökande har ökat med 2,3 procent, samtidigt som behöriga sökande minskat med 2,3 procent och andelen obehöriga sökande ökat.

– Mig veterligen har det inte genomförts några förändringar avseende behörigheter. Om det är en engångshändelse eller något som kommer att återkomma får vi kanske se, säger Andreas Sandberg, enhetschef vid UHR.

Andreas Sandberg, på UHR.

Speciallärarna står också för ett trendbrott, andelen antagna i första omgången hade ökat med nära en femtedel.

Så är fallet även i Göteborg.

– Kanske är det för att vi har platsgaranti, alla behöriga sökande blir antagna. Kanske är det för att vi är bra, säger Victoria Nilsson Lissvall.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: