Läs senare

Trögt få legg med utländsk examen

Tre år. Så lång tid kan det ta för lärare med utländsk examen att få sin ansökan behandlad. Detaljer i dokumenten kan vara avgörande.

04 feb 2015


Ett vanligt legitimations­ärende tar mellan sex och nio månader för Skolverket att behandla. Men legitimations­ärenden som grundas på en utländsk examen tar i snitt tolv månader. Det kan också ta betydligt längre tid.

På Skolverket finns fortfarande fem ärenden från 2012 och 160 av de pågående utländska ärendena har behandlats i mer än ett år.

Av de drygt 800 personer med utländsk examen som fått avslag på sina ansökningar har 84 överklagat. Sex ärenden har gått vidare till kammar­rätten.

Samtliga sex ärenden handlar om lärare som har fått sin utländska examen bedömd och godkänd tidigare, innan legitimationsreformen trädde i kraft, i några fall för över 20 år sedan. Nu är frågan om den tidigare bedömningen ska gälla eller inte — som i de två fall som beskrivs i artiklarna här intill.

Enligt Niclas Westin som är ansvarig på Skolverket för legitimationsreformen ska regel­verket ta hänsyn till tidigare bedömningar, utfärdade av till exempel Högskoleverket eller Skolöverstyrelsen.

— När regeringen skrev förordningen gick man igenom vilka olika typer av dokument som utfärdats tidigare, exempelvis behörighetsbevis.

— Men man kan inte utesluta att man inte har missat något. Det kan vara så att regel­verket inte tar hänsyn till alla specifika ­situationer, säger han.

Niclas Westin menar att hanteringen av legitimations­ärenden rent allmänt är väldigt komplex. Vilken behörighet en lärare får påverkas inte sällan av små detaljer i lärarens examen.

— Ju färre personer som har en specifik kombination, desto större är risken att det blir fel, säger han.

Han uppmanar per­soner som fått avslag på sina ansökningar, och som miss­tänker att ­något blivit fel, att överklaga.

— Det är ett bra sätt att ­synliggöra problem. Om vi uppmärksammar att något är fel kan vi antingen rätta till det eller påtala för regeringen att regelverket behöver justeras.

Lärare med utländsk examen är, i likhet med yrkeslärare, de som är svårast att bedöma. En anledning till den långa handläggningstiden är att andra myndigheter ofta är inblandade i bedömningen.

— De har sina handläggningstider. Det blir mycket kommu­nikation fram och tillbaka. Och så ska den sökande själv få möjlighet att yttra sig, säger Jon-Erik Botås, produktionsledare för legitimations­ärenden på Skolverket.

809 avslag

  • Skolverket får in 20—30 ärenden i veckan som handlar om utländsk lärarexamen.
  • 809 personer med utländsk utbildning har fått avslag på sina legitimationsansökningar.
  • Av dem har 84 överklagat till förvaltnings­rätten.
     

ur Lärarförbundets Magasin