Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Trögt få legg med utländsk examen

Tre år. Så lång tid kan det ta för lärare med utländsk examen att få sin ansökan behandlad. Detaljer i dokumenten kan vara avgörande.

04 feb 2015


Ett vanligt legitimations­ärende tar mellan sex och nio månader för Skolverket att behandla. Men legitimations­ärenden som grundas på en utländsk examen tar i snitt tolv månader. Det kan också ta betydligt längre tid.

På Skolverket finns fortfarande fem ärenden från 2012 och 160 av de pågående utländska ärendena har behandlats i mer än ett år.

Av de drygt 800 personer med utländsk examen som fått avslag på sina ansökningar har 84 överklagat. Sex ärenden har gått vidare till kammar­rätten.

Samtliga sex ärenden handlar om lärare som har fått sin utländska examen bedömd och godkänd tidigare, innan legitimationsreformen trädde i kraft, i några fall för över 20 år sedan. Nu är frågan om den tidigare bedömningen ska gälla eller inte — som i de två fall som beskrivs i artiklarna här intill.

Enligt Niclas Westin som är ansvarig på Skolverket för legitimationsreformen ska regel­verket ta hänsyn till tidigare bedömningar, utfärdade av till exempel Högskoleverket eller Skolöverstyrelsen.

— När regeringen skrev förordningen gick man igenom vilka olika typer av dokument som utfärdats tidigare, exempelvis behörighetsbevis.

— Men man kan inte utesluta att man inte har missat något. Det kan vara så att regel­verket inte tar hänsyn till alla specifika ­situationer, säger han.

Niclas Westin menar att hanteringen av legitimations­ärenden rent allmänt är väldigt komplex. Vilken behörighet en lärare får påverkas inte sällan av små detaljer i lärarens examen.

— Ju färre personer som har en specifik kombination, desto större är risken att det blir fel, säger han.

Han uppmanar per­soner som fått avslag på sina ansökningar, och som miss­tänker att ­något blivit fel, att överklaga.

— Det är ett bra sätt att ­synliggöra problem. Om vi uppmärksammar att något är fel kan vi antingen rätta till det eller påtala för regeringen att regelverket behöver justeras.

Lärare med utländsk examen är, i likhet med yrkeslärare, de som är svårast att bedöma. En anledning till den långa handläggningstiden är att andra myndigheter ofta är inblandade i bedömningen.

— De har sina handläggningstider. Det blir mycket kommu­nikation fram och tillbaka. Och så ska den sökande själv få möjlighet att yttra sig, säger Jon-Erik Botås, produktionsledare för legitimations­ärenden på Skolverket.

809 avslag

  • Skolverket får in 20—30 ärenden i veckan som handlar om utländsk lärarexamen.
  • 809 personer med utländsk utbildning har fått avslag på sina legitimationsansökningar.
  • Av dem har 84 överklagat till förvaltnings­rätten.
     

ur Lärarförbundets Magasin