Läs senare

Trots lärarbristen – antal antagna studenter på samma nivå

LärarutbildningAntalet antagna till lärarutbildningarna ligger kvar på samma nivå som förra läsåret. Men studenternas intresse skiljer sig mycket mellan olika inriktningar och på lärosätena finns en oro att antagna inte dyker upp när terminen startar.

09 aug 2016
 

Lika många studenter har antagits till höstens lärarutbildningar som förra höstterminen. Det visar den bearbetning Lärarnas tidning gjort av Universitets- och högskolerådets (UHR) statistik över antagna till lärarutbildningarnas program på grundnivå.

– Tillströmningen är god, ungefär som förra året. Men det är först när studenterna sitter här dag ett som vi vet hur många det är som börjar utbildningarna, säger Birgitta Wilhelmsson, utbildningsledare på lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Totalt är 11.651 studenter antagna till höstens lärarprogram efter det andra urvalet, vilket sånär som på några tiotal är samma antal som för ett år sedan. Antalet antagna har stigit med drygt 40 procent sedan höstterminen 2011, då den nya lärarutbildningen startade.

Den oro Birgitta Wilhelmsson och hennes kolleger vid andra lärosäten känner utgår i hög grad från att de som söker lärarutbildningar ofta har väldigt många alternativ. Bara de som prioriterat lärarstudierna högt i sin ansökan räknas som säkra kort.

– Vi tar in 90 förskollärare. Förra året hade vi 163 sökande med förskollärarutbildningen som prio ett, vilket är oerhört bra – då vet vi att chansen är stor att det sitter 90 studenter i startläge när terminen börjar, säger hon.

Umeå universitet ser samma utveckling som de flesta andra lärarutbildningar: fler söker sig till gymnasienivån än till grundskolans högstadium. Förklaringen finns i att den med lärarbehörighet på gymnasienivå även kan undervisa årskurserna 7–9 i grundskolan.

– Det är klart att studenterna väljer det alternativ som ger dem störst valmöjlighet, säger Birgitta Wilhelmsson.

Lunds universitet har lite fler antagna till höstens utbildningar, jämfört med samma tid förra året.

– Det ser bra ut med många reserver på de populära ingångarna och bra meritvärden förutom på grundskolan 7–9, säger Sinikka Neuhaus, utbildningschef och biträdande prefekt vid institutionen för utbildningsvetenskap.

De senaste åren har lärosätet också sett en ökning av antalet reserver till lärarutbildningarna, vilket är ett gott tecken.

– Det visar att vi har fler sökande till varje plats. Är du reserv 30 har du knappast någon chans att komma in, men det är det jättebra för oss. Då är utbildningen attraktiv.

Moderna språk och de naturvetenskapliga ämnena hör även i år till de minst populära bland lärarutbildningarnas olika inriktningar.

– Vi har visserligen många sökande till ingången matematik, vilket är glädjande, men väldigt få till fysik, säger Sinikka Neuhaus.

Sett till samtliga utbildningar vid landets universitet och högskolor minskar antagningen i höst med 1 procent jämfört med höstterminen 2015 – från över 240.000 till drygt 237.000. Antalet utbildningar är i stort oförändrat – den marginella minskningen av antalet kurser uppvägs nästan helt av fler program. Antalet behöriga sökande minskar med 3 procent – från drygt 377.000 till nära 366.000, visar siffrorna från UHR.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin