Läs senare

Trots riksdagsbeslut – fortsatt oklart om ordningsbetyg

ORDNINGSBETYGRiksdagen ger grönt ljus för ordningsbetyg i skolan. Men fortfarande är det inte klart om ordningsbetygen blir verklighet.

av Emma Olsson
06 maj 2019
06 maj 2019

En omröstning den 3 maj visade 187 röster för och 127 röster emot förslaget om att införa ordningsbetyg i skolan. Det innebär att riksdagen uppmanar regeringen att besluta om det nya betyget – som dock inte kommer att stå med i slutbetyget

Men ordningsbetygets framtid är därmed inte klubbad.

– Det är ingen hemlighet att jag är motståndare till skriftliga ordningsomdömen. Regeringen vill stärka lärarnas mandat och befogenheter, inte tvinga på lärarna nya administrativa bördor, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Hon säger att regeringen kommer att ”ta hand om riksdagens beslut”, men att hur detta ska ske är oklart.

Förslaget om ordningsbetyg har lett till en het debatt, och Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet är starkt kritisk.

– Jag tänker att det är obegripligt att de kan rösta igenom tillkännagivandet, det finns så mycket som pekar på att det är helt andra åtgärder vi behöver. Vi kommer att fortsätta att påverka regeringen för att de inte ska genomföra det här, säger hon.

Det är ingen hemlighet att jag är motståndare till skriftliga ordningsomdömen.

Bakom förslaget står Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna, medan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig.
Ordningsbetyg är en gammal fråga för Liberalerna, som lyft förslaget vid flera tillfällen.

– Vi har ökade ordningsproblem i svensk skola. En tredjedel av lärarna anser att de inte har tid till att upprätthålla ordningen i klassrummet, enligt en enkät från Skolinspektionen. Ordningsbetyg är ett av flera förslag som vi menar behövs, säger Liberalernas Roger Haddad, vice ordförande i utbildningsutskottet, till Metro.

Johanna Jaara Åstrand är bland annat bekymrad för att ett betyg i ordning skulle innebära ännu mer dokumentation för lärarna.

– Vi vet att lärare är frustrerade och det här är det politiska svaret? Vi är oroliga för den dokumentationsbörda som tar tid från undervisningen, säger hon.

Johanna Jaara Åstrand får medhåll från Åsa Fahlén på Lärarnas Riksförbund.

”Lärare och elever är ense om att det behövs åtgärder för lugn och studiero, men vi tycker inte att ordningsomdöme är rätt väg att gå”, skriver hon i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Betygsforskaren Christer Lundahl är också tveksam, bland annat eftersom det är svårt att veta hur lärare ska mäta ordning, men också för att ett sådant betyg kan få motsatt effekt.

– Risken är stor att ett dåligt ordningsbetyg rent av blir en statusmarkör, säger Christer Lundahl, till Skolvärlden.

ur Lärarförbundets Magasin