Läs senare

Tuffare krav på privata skolföretag

FriskolorRegeringen vill att friskoleföretagens ägare och ledning lämplighetsprövas. Det är innebörden av ett förslag som presenterades på torsdagen.

11 jan 2018

Regeringen vill skärpa kraven på privata aktörer inom skola och omsorg. I en lagrådsremiss föreslås att de från och med nästa år bara ska få tillstånd för verksamheten om de kan visa att företagets ekonomi är god, att de har erfarenhet och kunskap om välfärden och att de inte har begått brott, rapporterar SVT Nyheter.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Syftet är att få bort aktörer som är kriminella och direkt oseriösa, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) till SVT Nyheter.

Förslaget härrör från den ägarprövningsutredning som alliansregeringen tillsatte 2012 och som blev klar 2015. Regeringen hoppas kunna lägga fram ett lagförslag i riksdagen i mars i år.

Lagrådsremissen innehåller inte det kontroversiella förslaget om ett vinsttak inom skolan och omsorgen. Enligt Shekarabi läggs det förslaget fram inom kort, trots att en majoritet i riksdagen säger nej.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin