Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Tuffare tag kan väntas mot skolor

Den omedelbara stängningen av Fredens skola i Göteborg visar vägen för Skolinspektionens nya tuffare tag. Tillsynen mot skolor som inte sköter sig skruvas upp och det lär bli fler skolor som stängs.

30 sep 2011

– Nu har vi verkligen ett instrument vi saknat tidigare, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör på Skolinspektionen, till TT.
   När skollagen skärptes vid halvårsskiftet fick Skolinspektionen ett betydligt skarpare verktyg för sin tillsyn.
   Nu kan skolor som inte håller vad de lovat omedelbart stängas tillfälligt. Tidigare utfärdades först ett föreläggande och därefter kom ett återkallande av tillståndet. Detta kunde överklagas och leda till fleråriga rättsliga processer och under tiden fortsatte skolan som om inget hänt.

Nu lär fler skolor falla offer.
   – Vi har inget mer på skrivbordet. Men det kommer säkert att dyka upp fler exempel. Även när vi tittar bakåt finns ärenden där vi ser att detta skulle ha varit tillämpligt. Även på det kommunala området har vi erfarenhet av skolor som har varit så undermåliga att de kanske inte borde fortsätta som skolor helt enkelt.
   TT: Är det läge för kommunala skolchefer ute i landet att bäva nu?
   – Så skulle jag inte vilja uttrycka det. Men det är viktigt att poängtera att det inte är bara inom sfären fristående skolor som det finns mycket, mycket dåliga exempel.

Skolinspektionen har ibland kritiserats för att lämna tillstånd på för lösa grunder. Tillstånd ges på de försäkringar som lämnas av företrädarna för skolorna i ansökan. Och den skickas in runt ett år innan skolan ska starta.
   – Det enda vi kan bedöma är de handlingar sökanden skickar in. När ansökan görs finns ingen verksamhet i gång. Då finns ingen personal, ingen rektor, inga lokaler. Vi har inget annat bedömningsunderlag utom ansökningarna.
   Den kraftiga ökningen av friskolor har tvingat Skolinspektionen att skärpa sin kontroll. I år kom närmare 800 ansökningar. Nu granskas friskolorna tidigare, några månader innan skolstarten. Förut gjordes det först när skolan var i gång.
   – Den kontrollen kommer att bidra till att vi upptäcker saker som vi inte tidigare kunde se.

Skolinspektionens nya vapen

Sedan den 1 juli har Skolinspektionen befogenhet att tillfälligt stänga en skola på grund av stora och allvarliga brister.
   Senast 15 november måste huvudmannen för Fredens skola visa hur verksamheten kan bedrivas på ett bra sätt.
   Om huvudmannen överklagar stängningen, kommer den ändå att gälla tills ärendet avgjorts i domstol.
   Före 1 juli var Skolinspektionen tvungen att först utfärda ett föreläggande, och därefter eventuellt återkalla skolans tillstånd. Ett sådant återkallande kunde överklagas, ibland med en flerårig rättsprocess som följd, medan verksamheten på skolan fortsatte.
Källa: Skolinspektionen (TT)

ur Lärarförbundets Magasin