Läs senare

Tunga poster att fylla efter Ekström

Anna Ekströms utnämning till gymnasieminister innebär att regeringen måste hitta en ny generaldirektör till Skolverket. Dessutom behövs en ny ordförande i Skolkommissionen.

14 sep 2016

Vid Skolverket får den ställföreträdande generaldirektören Mikael Halápi rycka in, innan regeringen utser en vikarierande generaldirektör. Det kan bli Halápi eller någon annan– det styr regeringen över.

I nästa steg ska en generaldirektör utses.

– Det är en procedur där man först tar fram en kravprofil på en ny GD. Det kan ju ha hänt saker i omvärlden som gör att man vill ändra något i den förra kravprofilen, säger Mikael Halápi och konstaterar att hela rekryteringsprocessen kan ta ett halvår.
 

Halápi kom till Skolverket så sent som i april, med ansvar för verksamhetsstyrning på myndigheten. Dessförinnan var han ställföreträdande GD på Statskontoret.

– Jag har begränsad erfarenhet av skolan, men har sju kolleger i ledningsgruppen som har djup sakkunskap på utbildningsområdet, säger han.
 

Vem som ska efterträda Anna Ekström som ordförande i Skolkommissionen är okänt. Besked kommer "inom kort", enligt utbildningsdepartementet.
 

Skolkommissionen har sitt nästa möte inplanerat den 27 september. Nyligen bad Skolkommissionen om förlängd utredningstid, från den 17 januari till den 1 juli 2017.

Skolkommissionen

  • Skolkommissionen har regeringens uppdrag att lämna förslag på hur skolan kan förbättras i termer av höjda kunskapsresultat och ökad likvärdighet.
  • I ett delbetänkande i maj i år föreslog den ökad statlig styrning av skolans finansiering och bättre karriärmöjligheter för lärare. Kommissionen överväger också förslag om obligatoriskt skolval.
  • Skolkommissionen har 14 ledamöter och en parlamentarisk referensgrupp. 

ur Lärarförbundets Magasin