Läs senare

Tunga uppropet: Kräver utredning av förskolan

FÖRSKOLANLandets främsta forskare inom pedagogik och utbildning slår nu larm: Utvecklingen i den svenska förskolan går åt fel håll. I ett gemensamt upprop kräver de att regeringen tillsätter en utredning om förskolan.

av Sten Feldreich
20 jun 2019
20 jun 2019
Tunga uppropet: Kräver utredning av förskolan
Christian Eidevald, en av initiativtagarna och alla tunga namn bakom uppropet.

Initiativet har tagits av fem forskare, däribland  Christian Eidevald, docent i förskoledidaktik, och uppslutningen har varit omfattande. Totalt 51 forskare – bland andra Ingrid Pramling Samuelsson och Gunilla Dahlberg, båda seniora professorer i pedagogik, har skrivit under uppropet. Dessutom finns samtliga 18 programansvariga lärosäten i landet med liksom två fackförbundsordföranden: Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet och Tobias Baudin, Kommunal.

Sammanfattningsvis menar de att utvecklingen i förskolan är i otakt. Allt högre ambitioner ställs samtidigt som allt färre i personalen är utbildade för sitt arbete. Alarmerande är att klyftorna mellan förskolor i Sverige ökar snabbt och att stora kvalitetssatsningar på utbildningsområdet gått förskolan förbi, menar de.

Femtio år efter den banbrytande Barnstugeutredningen är det därför nödvändigt att regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att göra en grundläggande genomgång av förutsättningarna i svensk förskola. Utredningen bör också utforma förslag för att säkra hållbara arbetsvillkor för förskolans medarbetare och även föreslå former för en tryggad personalförsörjning.

Läs hela uppropet här.

Utdrag ur uppropet

”Vi vill rikta uppmärksamhet mot våra yngsta medborgare, de drygt 500 000 barn som är inskrivna i förskolan och de förutsättningar som råder för att stödja alla barns lek […]”

Följande alarmerande fakta är nödvändiga att uppmärksamma:

  • Arbetsmiljöverket redovisar att sjukskrivningar bland de som arbetar i förskola är bland de högsta av alla yrkesgrupper. En förskola som orsakar att personalen blir sjuk är oacceptabel och reser frågor kring barnens miljö och barns välbefinnande.
  • Skolverkets statistik talar om minskade barngruppsstorlekar, samtidigt rapporterar personalen en stor oro över att personaltätheten inte längre räcker till för att täcka förskolans öppettider utifrån barns närvarotider och förskolans uppdrag.
  • Det råder mycket stora svårigheter att rekrytera och behålla utbildad personal till förskolan. År 2000 hade de flesta anställda förskollärar- eller barnskötarutbildning. 2018 saknade nästan var tredje person i förskolan utbildning för att arbeta med barn.
  • Legitimerade förskollärare ska ansvara för att utbildning och undervisning utgår från läroplanens mål och riktlinjer men oftast har de minimal tid för dokumentation, planering, utvärdering och utveckling.
  • Förskollärare, barnskötare och förskolechefer (rektorer från 1 juli 2019) slår larm om en pressad arbetssituation, bland annat via sina fackliga organisationer, förskoleupproret, #pressatläge och senast i Lärarmarschen den 18–19 maj 2019.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin