Läs senare

Tusentals anställda i Norrtälje får NPF-utbildning

FortbildningAlla anställda inom förskolan och skolan i Norrtälje kommun ska utbildas i hur man bemöter barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Kommunen satsar även på att förändra de fysiska arbetsmiljöerna för barnen.

av Lenita Jällhage
19 feb 2018
19 feb 2018

Lena Hägg på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) konstaterar att Norrtäljes satsning är unik.

– Jag har aldrig sett en kommun där de satsat så här brett. Det brukar vara ett arbetslag eller en skola som satsar på det här sättet, säger hon till Sveriges Radio.

NPF i Norrtälje

  • I Norrtälje medicinerar 8,9 procent av alla pojkar i kommunen med läkemedel för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I riket är motsvarande siffra 5,5 procent.
  • Bland flickor är motsvarande siffra 4,7 procent mot 2,7 procent i riket.

Källa: Centrala barn- och elevhälsan i Norrtälje

Redan i höstas påbörjades arbetet med studiebesök för skolledare och elevhälsa på den NPF-anpassade Källbrinksskolan i Huddinge. Tusentals skolanställda fick föreläsningar om NPF-begreppet och vilka strategier de kan använda vid arbete med dessa elever.

I mitten av mars ska politiker i utbildningsnämnderna samt fackliga företrädare åka på studiebesök till Källbrinkskolan för att få mer kunskap om NPF. Förskolechefer, fastighetschef och vissa anställda ska även titta på hur man kan lokalanpassa förskolor.

Den stora utbildningsinsatsen startar dock i höst. Samtliga anställda som arbetar på kommunala och fristående förskolor och skolor ska under hösten och våren studera Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade utbildning. Den omfattar totalt 20 timmar förlagt på fem tillfällen.

– Alla ska genomföra utbildningen. Det kommer inte vara frivilligt. Det är en grundläggande utbildning som är praktiskt utformad och inte för svårtillgänglig. SPSM kommer att stötta lokala samtalsledare som ska coachar sina kolleger under kursen, säger Helena Walukiewicz, samordnare för centrala barn och elevhälsan i Norrtälje.

Därefter ska satsningen följas upp under läsåret 2019-2020 av den centrala elevhälsan för att se hur man ska gå vidare. Utbildningssatsningen är långsiktig och ska vara fullt utbyggd år 2025.

– Syftet är att all personal ska ha en ökad och grundläggande kunskap om NPF. Vi räknar med att detta ska få en stor effekt. Vårt mål är att alla elever ska klara grundskolan med godkända betyg så de kan fortsätta på gymnasiet, säger Helena Walukiewicz.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin