Läs senare

Tusentals legitimerade lärare jobbar med annat

30.000 personer som har sökt och fått lärar- eller förskollärarlegitimation jobbar inte i skolväsendet. Det visar Skolverkets statistik över legitimerings- och behörighetsläget i mitten av augusti.

27 aug 2015
Tusentals legitimerade lärare jobbar med annat
Bild: Colourbox

I våras presenterade Skolverket statistik över andelen legitimerade och behöriga förskollärare och lärare för första gången. Nu har de uppdaterade siffrorna kommit och de visar att Skolverket hann utfärda 25.000 legitimationer från början av februari till mitten av augusti.
 

Därmed har cirka 201.100 personer fått legitimation. Av dem arbetade drygt 170.400 i de olika skolformerna från förskola till kommunal vuxenutbildning förra hösten. Återstår ungefär 30.000 personer. 

– En del av dem jobbar säkert i folkhögskolan eller någon av de andra utbildningsformer som inte regleras av skollagen. Andra finns någon annanstans på arbetsmarknaden. De vill ändå ha sitt legg, kanske för att ha möjlighet att söka sig tillbaka till skolan, säger Nina Beer, undervisningsråd på Skolverket. 
 

De 25.000 nya legitimationerna har ökat behörigheten med 9 procentenheter i grundskolan och gymnasiet. Nu är 78 procent i båda skolformerna behöriga i minst ett av sina undervisningsämnen. 
 

Behörigheten skiljer sig kraftigt mellan olika ämnen (se tabell nedan). Sämst står det till i teknik, slöjd och hem- och konsumentkunskap samt i svenska som andraspråk efter år 3.
 

Drygt 10.000 ansökningar om legitimation väntar fortfarande på avgörande från Skolverket. När de är klara kommer behörigheten dock knappast att ha ökat med mer än några procentenheter, enligt Nina Beer.
 

I Skolverkets prognos från juni i år är bedömningen att 70.000 lärare behöver rekryteras de närmaste fem åren. Den prognosen gäller fortfarande. 
 

– Nu krävs en långsiktig strategi för att locka lärare till yrket. Det mest verksamma medlet är fortsatta lönesatsningar så att läraryrket kan konkurrera med andra liknande jobb, och en arbetsbelastning som inte straffar ut människor i förtid, kommenterar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Ingen behörighet utan legitimation – och vice versa 

  • En lärar- eller förskollärarlegitimation innefattar en eller flera behörigheter – i olika ämnen, årskurser och/eller skolformer.
  • Legitimerade lärare får tillsvidareanställas och undervisa där de har behörighet. I ämnen/skolformer där de saknar behörighet får de undervisa högst ett år i taget. De får sätta betyg i alla ämnen.
  • En lärare/förskollärare som inte har fått sin legitimation är obehörig – även om hen har pedagogisk högskoleexamen med full poäng i alla relevanta ämnen. Personen får anställas och undervisa högst ett år i taget och måste få hjälp med betygssättningen av en legitimerad kollega. 

Andel tjänstgörande lärare
med lärarlegitimation 
och behörighet i ämnet

  åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
  augusti 2015
(februari 2015)
augusti 2015
(februari 2015)
augusti 2015
(februari 2015)
Bild 58  (52) 48  (40) 63  (52)
Biologi 76  (66) 72  (63) 71  (64)
Engelska 49  (42) 61  (51) 69  (61)
Fysik 72  (62) 72  (63) 68  (61)
Geografi 69  (62) 67  (59) 64  54)
Hem- och konsumentkunskap 37  (30) 60  (51)
Historia 71  (64) 71  (63) 78  (69)
Idrott och hälsa 56  (48) 66  (57) 75  (66)
Kemi 73  (63) 71  (62) 71  (64)
Matematik 86  (76) 75  (64) 71  (63)
Franska 58  (51) 79  (72)
Spanska 54  (45) 61  (49)
Tyska 54  (51) 77  (69)
Musik 55  (51) 49  (40) 63  (50)
NO 73  (64) 68  (58) 72  (66)
Religion 69  (63) 70  (62) 72  (62)
Samhällskunskap 71  (63) 69  (61) 66  (55)
Samhällsorienterande ämnen 70  (63) 72  (63) 80  (70)
Slöjd 40  (35) 54  (47) 65  (57)
Svenska 87  (78) 77  (66) 72  (63)
Svenska som andraspråk 80  (73) 32  (25) 44  (36)
Teknik 37  (30) 45  (37) 57  (48)

 

  Gymnasieskolan
  augusti 2015
(februari 2015)
Bild 68  (56)
Biologi 82  (76)
Engelska 79  (70)
Filosofi 60  (47)
Fysik 80  (73)
Geografi 68  61)
Historia 84  (74)
Idrott och hälsa 71  (60)
Kemi 82  (75)
Matematik 71  (64)
Franska 76  (71)
Spanska 68  (56)
Tyska 78  (73)
Musik 60  (48)
Naturkunskap 61  (50)
Psykologi 76  (64)
Religion 79  (68)
Samhällskunskap 76 (68)
Svenska 81  (73)
Svenska som andraspråk 30  (21)
Teknik 38  (34)

Källa: Skolverket

ur Lärarförbundets Magasin