Läs senare

Två av åtta lärarutbildningar ifrågasatta

LärarutbildningTvå av åtta utbildningar till förskollärare eller grundlärare ifrågasätts i en ny kvalitetsgranskning.
Men granskningen är bara en pilotstudie. Till våren är det skarpt läge och då ska alla lärarutbildningar skärskådas för första gången på länge.

01 nov 2017

Det är Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som låtit syna två förskollärarutbildningar och sex grundlärarutbildningar. De två som får omdömet ”ifrågasatt kvalitet” är förskollärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad och grundlärarutbildningen, inriktning fritidshem, vid Umeå universitet.

– Bristerna rör främst uppföljning av utbildningarna, men också personal och bemanning, säger UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm.

Eftersom det rör sig om en pilotstudie får ifrågasättandet inga direkta konsekvenser för de berörda lärosätena. Studien får ses som en försöksballong inför den stora granskningen som inleds i mars 2018, mer än tio år sedan lärarutbildningarna senast synades.

– Det betyder inte att kvalitetsarbetet stått still i tio år. Uppdraget att utveckla och hålla en hög kvalitet finns ju hela tiden och många lärosäten anlitar externa granskare. Lärosätena kan också själva besluta att lägga ned utbildningar som inte håller måttet, vilket de också gör, säger Anders Söderholm.

I den senaste stora granskningen varnades tio av 26 lärarutbildningar. Sedan dess har lärarutbildningarna stöpts om, men det rapporteras ändå om låga antagningspoäng och många avhopp. Avhoppen nämns också i pilotstudien som ett problem man försökt eller lyckats minska

– Stora avhopp är ingen önskvärd situation, men avhopp är inte samma sak som låg kvalitet på utbildningen. De som är kvar får ju inte en dålig utbildning. Man ska också komma ihåg att detta är ett av de största utbildningsområdena, med väldigt många studieplatser. Det leder till att betygssnittet sjunker, men alla har inte låga betyg, säger Anders Söderholm.

Resultatet av den stora kvalitetsgranskningen kommer i början av 2019.

Försöksomgång

Granskade utbildningar

De åtta utbildningar som UKÄ låtit granska i en försöksomgång är:

Totalt finns 54 grundlärarutbildningar och 20 förskollärarutbildningar i landet. Tidigare fanns en lärarutbildning, med gemensam ingång och fler inriktningar.

Källa: UKÄ

 

ur Lärarförbundets Magasin