Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Två av tre saknar avtal för planering

Två av tre kommuner saknar avtal som reglerar fritidspedagogernas planeringstid. Det visar en undersökning som Lärarnas tidning har gjort.

29 apr 2010

Sex timmars planeringstid för alla fritidspedagoger. Så kan det se ut i de kommuner som har ett lokalt avtal för fritidspedagogernas planeringstid. Men det är bara i 35 procent av kommunerna det finns.  
Där lokala avtal saknas är variationerna stora, både mellan kommuner och mellan skolorna i en kommun.
— Det som sticker i ögonen på folk är ju att det ser så olika ut på skolorna. Det känns helt enkelt inte rättvist, säger Elisabeth Swedman, ordförande i Lärarförbundets lokalavdelning i Hudiksvall, där fritidspedagogernas planeringstid inte är reglerad.

Det var just för att verksamheten skulle bli mer likvärdig som Hudiksvall förra året gick med på ett lokalt avtal om planeringstiden för förskollärare i förskolan. Men för fritidspedagoger och förskollärare i förskoleklass har det inte gått.
— Vi har fört frågan på tal gång på gång men grundskolechefen verkar inte intresserad. Jag tror inte att man ser på fritids som en möjlighet för att eleverna ska utvecklas, säger Elisabeth Swedman.
I 57 procent av de kommuner som har ett lokalt avtal ligger planeringstiden på 5—6 timmar i veckan för en heltidstjänst. 15 procent uppger att de har fler timmar, 22 procent har färre. Men under tre timmar är det få som har.
Det är också tydligt att om det finns ett avtal — då hålls det i stor utsträckning. 51 procent av lokalavdelningarna uppger att avtalet följs på alla skolor. 31 procent säger att det följs i 75 procent av kommunens skolor.
Sex timmars barnfri tid har länge varit ett riktmärke för
en heltidsarbetande fritidspedagog. De timmarna omfattar arbetslagsträffar, föräldra-möten och planering. Men i kommuner som saknar ett lokalt avtal uppger många att arbetsgivarna börjat tumma på just planeringstiden.

När Lärarförbundet i Ale drev igenom ett lokalt avtal för några år sedan kom de fram till att det var bättre med två timmars reglerad individuell planeringstid, än sex timmar till allt.
— Tid för arbetslagsträffar
och föräldramöten får de ändå. Det var den egna tiden som hela tiden fick stryka på foten, säger Christer Engström, ordförande i Lärarförbundets lokalavdelning i Ale.

Visst kan det hända att de två timmarna måste tas till annat, för att rycka in som vikarie till exempel. Men eftersom tiden är schemalagd blir det också enklare att få ut den vid ett annat tillfälle, menar Christer Engström.
— Två timmar är inte mycket, men det var vad vi lyckades driva igenom och det är en klar förbättring mot tidigare.

ur Lärarförbundets Magasin